lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Disputation i nationalekonomi

Disputation

Karl McShane har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Essays on Social Norms and Economic Change.

Fakultetsopponent är professor Thráinn Eggertsson, University of Iceland & Hertie School of Governance, Berlin.

Läs mer om avhandlingen

OM HäNDELSEN

Tid: 24 maj 2017 kl. 10.00-12.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:210