lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Disputation i nationalekonomi

Disputation

Yana Pryymachenko har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Heavy Metal Exposure in Early Life – Health and Labour Market Perspectives.

Fakultetsopponent är docent Hans Grönqvist, Uppsala universitet.

Läs mer om avhandlingen

OM HäNDELSEN

Tid: 23 maj 2017 kl. 13.00-15.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:210