lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

ESS och skatter

Seminarium

(ESS/Team Henning Larsen Architects)

Lunds skatteakademi bjuder in till vårens andra seminarium - en paneldiskussion om skatterfrågor och skattepolitik i fotspåren av ESS och MAX IV. 

Docent Axel Hilling och Fil. dr. Olof Hallonsten, Lunds universitet, Jur. dr. Karina Engholm Elgaard, Köpenhamns universitet, Tommy Persson, Marie Jonsson & Björn Anefur, Skatteverket, inventerar och diskuterar skattefrågor och skattepolitik i förhållande till etablerandet och den framtida driften av ESS. Speciellt fokus riktas mot ESS organisationsform som ERIC, det faktum att en stor del av finansieringen sker genom in-kind contributions, samt att ESS är ett internationellt integrationsprojekt med ambition att attrahera internationella toppforskare.

Program tisdagen den 21 mars

16:00 Introduktion och presentation av ESS, dess tillkomst och uttalade ambitioner

16:30 Inkomstskatterättsliga frågor till följd av ESS

Fika

17:15 Indirekt beskattning och ESS

17:45 Sammanfattning och avslutning

Varmt välkomna!

Anmälan till postseminariet är stängd. Du är dock välkommen att delta i själva seminariet i mån av plats. 

Läs mer om Lunds skatteakademi.

OM HäNDELSEN

Tid: 21 mars 2017 kl. 16.00

Plats: Juridiska fakulteten, sal Telaris, Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund