Miljörätt för miljövetare, 15 hp

Kurskod: MVEC18

Miljörätt för miljövetare behandlar det svenska rättssystemet, grundläggande principer för myndighetsutövning, lagstiftning om markanvändning och naturresurser samt miljöskydd. Vidare studeras myndigheternas uppgifter, kompetens och tillämpning av lagstiftningen, internationell miljörätt samt miljöpolitiken i EU.

Kursen ges i samarbete med Centrum för miljö- och klimatforskning, läs mer om kursen på deras kurshemsida.

Schema

MVEC18 Schema HT 2023 

Kursplan och litteraturlista

MVEC18 Kursplan

MVEC18 Kurslitteratur HT 2023

Pernilla Håkansson
Koordinator

pernilla.hakansson@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 99
Rum: EC2-385

Antagningsfrågor

Alla antagningsfrågor om kursen ställs till studievägledare Yvonne Persson vid Centrum för miljö- och klimatforskning.
yvonne.persson@cec.lu.se
Telefon: 046-222 37 82