Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 hp

KURSKOD: HARH13

Kursen kan ingå i ett flertal utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs. Kursen vänder sig till studerande, som önskar specialisera sig inom handelsrätt. Den riktar sig också till ekonomer, jurister och andra yrkesverksamma inom näringsliv eller offentlig förvaltning, som arbetar med och vill fördjupa sig i ämnet handelsrätt. Kursen ingår i kandidatexamen med inriktning på handelsrätt.

Schema

HARH13 Schema HT 2022 

Kursplan och litteraturlista

HARH13 Kursplan HT 2022

HARH13 Kurslitteratur HT 2022

Senast uppdaterad: 2022-06-29