Aktiebolagsrätt, 15 hp

KURSKOD: HARG12

Aktiebolaget är den i särklass dominerande associationsformen och dess betydelse för näringslivet och samhällsekonomin kan knappast överskattas. Genom denna kurs får du både omfattande och djupgående kunskaper om rättsområdet och dess olika delområden såsom t.ex. minoritetsskyddet och borgenärsskyddet. Förutom föreläsningar och seminarier innehåller kursen även ett litet uppsatsmoment rörande ett centralt aktiebolagsrättsligt tema. Genom arbetet med detta moment får du inte bara en fördjupad inblick i aktiebolagsrätten, utan även i praktisk juridisk teori och metod.

Observera att denna kurs överlappar med den tidigare kursen Företagsjuridik II.

Schema

HARG12 Schema HT 2023

Kursplan och litteraturlista

HARG12 Kursplan

HARG12 Kurslitteratur HT 2023