Revisorsjuridik, 15 hp

Kurskod: HARG04

Vad behöver en revisor veta om juridik? Vad innebär det att agera som bolagsrevisor respektive att inneha ett fristående rådgivningsuppdrag? 

Kursen syftar till att fördjupa och bredda de delar av handelsrätten som har betydelse för arbetet som auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Tyngdpunkten ligger på bolagsrätt, kredit- och obeståndsrätt, revisorns rättsliga ställning och ansvar. Kursen behandlar även de delar av straffrätten som har betydelse för revisorns arbete samt hållbar utveckling.

Schema 

HARG04 Schema HT 2022 

Kursplan och litteraturlista

HARG04 Kursplan

HARG04 Kurslitteratur HT 2022 

Senast uppdaterad: 2022-07-04