Internetbaserad kurs i beskattningsrätt, 15 hp

Kurskod: HARA29

Kursen ges som Internetbaserad fristående distanskurs och omfattar 20 veckors halvtidsstudier. En förutsättning för kursens genomförande är att studenten under hela kurstiden har tillgång till en Internetansluten persondator med möjlighet att spela upp ljud och bild.

Kursen förmedlar grundläggande kunskap om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på villkoren för företag och företagande. Studierna inleds med en översikt av det svenska skattesystemet. Därefter betonas skillnaderna vid beskattning av de olika inkomstslagen och beskattning av olika företagsformer och dess ägare. Förståelse för kopplingen mellan redovisning och beskattning är central i kursen. Därutöver behandlas indirekt beskattning, taxeringsförfarandet och internationell skatterätt. Kursen är inriktad mot revisorskompetens och kan utgöra en av de obligatoriska kurserna i revisorsutbildningen.

Undervisningen består av multimediaföreläsningar och en heldag i form av en Skattedag med bokslut som äger rum i Lund under den senare delen av kursen. Skattedagen är inte obligatorisk men närvaro och aktivt deltagande vid denna dag rekommenderas starkt.

Examinationen sker genom godkänt resultat på de tre obligatoriska inlämningsuppgifterna samt genom godkänt resultat på den skriftliga tentamen som äger rum endast i Lund vid kursens slut. Alla tre inlämningsuppgifterna ska vara godkända för att tentamen ska få genomföras.

Ett välkomstmail med relevant information om kursen skickas i anslutning till kursstart till den e-postadress som du uppgav när du sökte till kursen.  Välkomstmailet kommer också att finnas på denna sida närmare kursstart.

Notera! Registrering sker genom en registreringsuppgift. Se mer information i välkomstmailet. 

Kursplan och litteraturlista

HARA29 Kursplan

HARA29 Kurslitteratur VT 2024

HARA29 Viktiga datum VT 2024 kommer närmare kursstart

HARA29 Viktiga datum HT 2023

Till dig som är antagen till kursen med villkor

Behörighetskravet är kursen HARA40 Juridisk översiktskurs som ges här på handelsrätt eller motsvarande. Du som har läst motsvarande kurs på annat lärosäte ska skicka kursplan och litteraturlista för den kursen till johan.green@har.lu.se så att vi kan kontrollera att den kursen uppfyller behörighetskravet.