Beskattningsrätt I, 15 hp

kurskod: HARA19

Kursen förmedlar grundläggande kunskap om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på villkoren för företag och företagande. Studierna inleds med en översikt av det svenska skattesystemet. Därefter betonas skillnaderna vid beskattning av de olika inkomstslagen och beskattning av olika företagsformer och dess ägare. Förståelse för kopplingen mellan redovisning och beskattning är central i kursen. Därutöver behandlas indirekt beskattning, taxeringsförfarandet och internationell skatterätt. Undervisningen sker i huvudsak genom fortlöpande seminarieövningar. Minst 75 % aktivt deltagande vid seminarierna är ett obligatoriskt moment på kursen och ett villkor för att få tentera. Kursen är obligatorisk i revisorsutbildningen.

Du ska ha deltagit aktivt i minst 75 % av övningarna/seminarierna för att få tentera. Av dessa ska samtliga fullgöras under en och samma kursomgång. Deltagandet i övningarna/seminarierna får enbart tillgodoräknas vid ordinarie tentamenstillfälle samt de tre därpå närmast följande omtentamenstillfällen.

Schema

HARA19 VT2023 Schema

Kursplan och litteraturlista

HARA19 Kursplan

HARA19 VT2023 Kurslitteratur

 

Till dig som är antagen till kursen med villkor

Behörighetskravet är kursen HARA40/HARA50 Juridisk översiktskurs som ges här på handelsrätt eller motsvarande. Du som har läst motsvarande kurs på annat lärosäte ska skicka kursplan och litteraturlista för den kursen till johan.green@har.lu.se så att vi kan kontrollera att den kursen uppfyller behörighetskravet.

 

Senast uppdaterad: 2023-01-02