Juridisk översiktskurs, 15 hp

Kurskod: HARA04

Kursen är en översiktskurs i affärsjuridik med målsättningen att du ska bli förtrogen med juridisk metod samt få en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de områden som är speciellt relevanta för ekonomiska yrken. Tyngdpunkten ligger på förmögenhetsrätten, särskilt avtalsrätt, köprätt och associationsrätt. Kursen är obligatorisk inom ekonom- och revisorsutbildningen.

Juridisk översiktskurs ges två gånger per år med kursstart i januari och september och löper på helfart under 10 veckor. Minst 75 % aktivt deltagande vid seminarierna är ett obligatoriskt moment på kursen och ett villkor för att få tentera. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen omfattande 15 hp.

Denna kurs ges sista gången HT 2021. Kursen ersätts fr.o.m VT 2022 av HARA40 Juridisk översiktskurs.

Schema

Kursplan och litteraturlista

 

Johan Green
Utbildningsadministratör

johan.green@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 38 25
Rum: EC2-383

Senast uppdaterad: 2022-02-17