Tidigare pristagare

av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi

Marianne Bertrand, portrait. And a logotype with the letters JSP, as in Jan Söderberg Prize. Photo and illustration.

2019 års mottagare av The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management

Nationalekonomen Marianne Bertrand blev den allra första mottagaren av The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management. Hon fick priset för att hon tar upp några av de viktigaste och mest kontroversiella frågorna i dag, som ojämlikhet, diskriminering och sexism. Priskommittén fann att hennes forskning har en fantastisk bredd och att den utgör ett gott exempel på den potential som finns i nya metoder för samhällsvetenskap.

Priset delades ut den 12 mars 2019 under en högtidlig ceremoni vid Ekonomihögskolan i Lund.

Läs mer om professor Marianne Bertrand (pressmeddelande 2019-01-14)

Senast uppdaterad: 2020-01-27