Ekonomidagen i Lund 2021

Med prisceremoni för Familjen jan Söderbergs pris i Ekonomi

Ekonomihögskolan och familjen Jan & Åsa Söderberg presenterar ett inspirerande program på temat: Morgondagens ledarskap – utmaningar och perspektiv. Vi delar även ut Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi till Harvardprofessorn Nathan Nunn.

Samtal om morgondagens ledarskap

Ledarskap, medmänsklighet – och lite AI

Välkommen till ett reflekterande och levande samtal om ledarskap i en värld under förändring. Vad kännetecknar en bra ledare om fem år? Behöver dagens ledarskap bli mer mänskligt? Kan även ledare ersättas av AI framöver?

Erfarne vd:n och författaren Pontus Bodelsson leder och modererar panelsamtalet om morgondagens ledarskap.

I panelen:

  • Stefan Sveningsson, professor i företagsekonomi med fokus på organisation, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
  • Robert Holmberg, universitetslektor i psykologi vid Lunds universitet
  • Magdalena Schultze, HR-chef på spelbolaget Massive Entertainment.

Utöver panelsamtalet får vi även reflektioner från:

Prisceremoni: Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management

En miljon kronor till en ung, framstående forskare

Nationalekonomen Nathan Nunn är den andra mottagaren av The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management. Han får priset på en miljon kronor för sin forskning med fokus på ekonomisk, historisk utveckling och därmed också sina innovativa kvantitativa metoder.

Nathan Nunns kreativa användning av data från då och nu förnyar forskningsfältet, där han obehindrat rör sig mellan ekonomisk historia, beteendevetenskap och nationalekonomi.

Priset delas ut till en framstående forskare i ekonomi inom forskningsområdet, ”Economics and Management”. Pristagaren ska vara under 50 år gammal och ska på ett avgörande sätt ha bidragit till forskning och tillämpning inom ekonomi och management. Arbetet ska tydligt ha förnyat forskningen och tillämpningen inom området.

Huvuddelen av prissumman på en miljon svenska kronor, 80 procent, är avsedd för att stödja pristagarens forskning, i första hand för att göra det möjligt för pristagaren att engagera yngre forskare som medarbetare. Resten av prissumman, 20 procent, är avsedd för pristagarens fria disposition.

Jan och Åsa Söderberg tog inititiativ till priset och till Ekonomidagen. Deras generösa donation har möjliggjort för Ekonomihögskolan i Lund att flytta fram positionerna och synas regionalt, nationellt och internationellt.

Deltar i ceremonin för 2020 års pristagare gör:

Läs mer om priset här

Föreläsning av professor Nathan Nunn

Historiens betydelse för ekonomisk utveckling

I samband med prisutdelningen, håller Nathan Nunn även en föreläsning om sin forskning. Titeln på föreläsningen är: Looking back and moving forward: The importance of history for economic development.

Ett exempel på Nathan Nunns forskning handlar om hur den transatlantiska slavhandeln hade en långsiktig negativ effekt för ekonomiska framsteg i vissa afrikanska områden.

Nathan Nunn har forskat mycket om slavhandelns långsiktiga effekter. Han har bland annat visat att i Nord- och Sydamerika, ju mer beroende av slaveri ett land var år 1750, desto fattigare var det år 2000. Han fann samma relation i USA. År 2000 var delstater med fler slavar 1860 fattigare än stater med färre slavar och de var mycket fattigare än de fria nordstaterna.

En av Nathan Nunns mest citerade studier visar att en väsentlig del av Afrikas nuvarande underutveckling verkar orsakas av just långsiktiga effekter av slavhandeln. Nunn drar slutsatsen att nuvarande skillnader i tillit inom Afrika kan tillskrivas effekterna av den tidigare transatlantiska och arabiska slavhandeln. Bland de etniska grupper som drabbades hårt av slaveriet, har detta skapat en kultur med värderingar där misstro mot andra är normen.

­Lär dig mer om Nathan Nunns föreläsning ovan, eller via den här artikeln:

Banbrytande kunskap om Afrikas utveckling får Lundapris

Ekonomidagen i Lund 24 mars 2021.

Om Ekonomidagen

Ekonomidagen 24 mars 2021 anordnas med anledning av att Ekonomihögskolan samma dag delar ut 2020 års upplaga av Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management till en forskare inom ekonomi och management. Makarna Jan och Åsa Söderberg med familj är initiativtagare och generösa donatorer till priset och den populärvetenskapliga ekonomidagen.

Harvardprofessorn Nathan Nunn är 2020 års mottagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi. Den 24 mars tar Nunn emot priset på en miljon kronor under en digital ceremoni. Han håller även en föreläsning om sin forskning. Titeln på föreläsningen är: Looking back and moving forward: The importance of history for economic development.

Läs mer om priset här

Kontakt

Louise Larsson
Kommunikatör

louise.larsson@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 08 44

Senast uppdaterad: 2022-01-10