Informatik

Forskningsområden och utmaningar

Våra forskningsområden vid institutionen för informatik är design av interaktiva system, ledning och organisation av IT samt systemarkitektur.

Institutionen för informatik vid Lunds universitet strävar efter att bli ett ledande centrum för forskning inom informatikområdet i Europa. Forskningen vid institutionen kan karakteriseras som mångdisciplinär och internationellt inriktad och är primärt organiserad i de tre forskningsområdena organisation och IT, systemkonstruktion och interaktionsdesign.

Våra forskningsområden

  • Design av interaktiva system
  • Ledning och organisation av IT
  • Systemarkitektur

Läs mer om Institutionen för informatik

Senast uppdaterad: 2020-05-25