Ekonomihögskolans forskningsområden

Vid Ekonomihögskolan finns många mötesplatser för forskare, doktorander och partnerföretag. Vi bedriver forskning inom ramen för ett stort antal forskningsprogram och spetsområden.

Ekonomihögskolans forskningsområden organiseras bland annat kring våra institutioner och traditionella akademiska ämnesinriktningar som företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik och statistik.

Kvalitet i forskning

Lunds universitet rankas som ett av världens 100 bästa universitet. Sedan 2001 är Ekonomihögskolan EQUIS-ackrediterad av EFMD, en kvalitetsorganisation för handelshögskolor världen över. Det utgör ytterligare en garant för att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet.

Läs mer om våra ackrediteringar och rankningar

Forskarutbildningen bedrivs ofta i institutionernas regi. På Ekonomihögskolan arbetar över 350 forskare och lärare. Här finns omkring 100 forskarstuderande som avlägger omkring 20 disputationer varje år. Vi har världens största institution för ekonomisk historia.
 

Senast uppdaterad: 2022-01-04