Rådgivande kommitté

SPARBANKEN SKÅNES CENTRUM FÖR HÅLLBAR NÄRINGSLIVSUTVECKLING

Rådgivande kommitté


Susanne Arvidsson (centrumföreståndare), docent, Ekonomihögskolan

Mats Benner, Rektor, Ekonomihögskolan

Annika Olsson, Rektor, LTH

Katarina Andrén, VD, Sparbanksstiftelsen Finn

Patricia Håkansson, Hållbarhetschef, Sparbanken Skåne

Per Mickwitz, Vicerektor, Lunds Universitet

Björn Brorström, Professor emeritus, fd rektor Borås Högskola

Ulrika Dieroff, Chef Affärsservice, Handelskammaren

Jens Sörvik, Enhetschef Regional utveckling, Region Skåne

Anna Celsing, Hållbarhetschef, Alfa Laval

Björn Hallerborn, Manager Corporate Communications, Axis Communications

Erik Wendel, Suppy Chain Director, Orkla Food

Kontakt

Centrumföreståndare Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi

susanne.arvidsson@fek.lu.se