Aktiviteter

Kommande aktiviteter vid Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling.

Introduktion och seminarier

22 september 2022 klockan 13.00–17.00.
Crafoordsalen på Ekonomihögskolan i Lund.

Introduktion av Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling. Centrumet presenteras och relaterade forskare ger seminarier under eftermiddagen.

Mer information och agenda publiceras i augusti.

Kontakt

Centrumföreståndare Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi.

susanne.arvidsson@fek.lu.se

Senast uppdaterad: 2022-05-29