Nyhetsarkiv

Maj 2018

 • Vilka aktuella varumärkesutmaningar står H&M, TV4 och Wells Fargo inför? Nu finns årets Masters cases, skrivna av de nuvarande magisterstudenterna i International Marketing and Brand Management, tillgängliga.
 • Välkommen till den femte upplagan av Lund Brand Management Group (LBMG) seminar, som i år hålls den 23 maj kl. 13.00-16.30 på Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Årets tema är ”Practical challenges of brand management” och talare från såväl akademin som näringslivet diskuterar aktuella utmaningar inom dagens varumärkesarbete.
  Agenda, praktisk information och anmälningslänk hittar du i Företagsekonomiska institutionens kalendarium.

Januari 2018

 • Arbetar du som varumärkesstrateg inom privat eller offentlig sektor? Nu kan du ta del av 2017 års Strategic Brand Management Master Papers, skrivna av de nuvarande studenterna på Magisterprogrammet i International Marketing and Brand Management, som ger uppdateringar och insikter om aktuell, strategisk varumärkeshantering.

December 2017

 • Docent Mats Urde besökte i december Harvard Business School för föreläsningar och samarbeten och blev då intervjuad om varumärkeskommunikation och anseende relaterat till hans och medforskarnas forskning om Nobelpriset, se Harvard Business School’s Newsroom.

November 2017

 • Johan Anselmsson och Burak Tunca publicerar en experimentell artikel som visar att varumärkens medieval såsom att göra kampanjer i sociala medier eller traditionella medier inte bara har olika träffbilder utan också påverkar bilden som mottagaren får av varumärket bakom annonsen. Vill man framstå som kompetent, trovärdig, stabil och pålitlig så vinner traditionella medier. Artikeln finns tillgänglig via Journal of Marketing Communications.

Juni 2017

 • Forskarna Johan Anselmsson och Burak Tunca i Lund Brand Management Group har nyligen publicerat en internationell varumärkesmodell eller ett varumärkesindex för att enkelt och effektivt fånga det som är säljdrivande och varumärkesbyggande inom detaljhandeln. Artikeln som beskriver modellen finns tillgänglig via Journal of Retailing and Consumer Services.
 • Johan Anselmsson och Burak Tunca publicerar tillsammans med Professor Steve Burt en artikel om varumärkeskapital i detaljhandeln som visar att varumärket byggs upp som en stegvis process i kundens ”mind set” och är en kombination av rationella och emotionella utvärderingsprocesser. Här kan du ladda ner artikeln.

Maj 2017

 • Flera medlemmar i LBMG publicerar bokkapitel i Boken Brand Theories som gavs ut på Studentlitteratur. Köp boken på Bokus.

 • Docent Johan Anselmsson höll under Lund University Sustainability Week en föreläsning om Hållbarhet och varumärken, som nu går att se via Lunds universitets Youtube-kanal.

 • Lund Brand Management Group 2017
  Current challenges of brand management
  Date and time: 18th of May, 2017 at 13.00-16.30
  Venue: EC-1 Crafoord aula, Lund University School of Economics and Management Lund, Tycho Brahes väg 1, Lund.

  Increased globalisation, political uncertainty and digitalization has increased the challenges related to brand management. To manage and work with brands and people under these conditions is a key challenge for today’s businesses and organisations. The LBMG seminar bridges theory and practice and will give you the opportunity to meet and listen to executives and academics sharing their latest insights and experience on brand management.
   

September 2016

 • Johan Anselmsson och Frans Melin i Personalvård lönar sig i längden syns i en mängd media t ex SVT nyheter, läs även Ekonomihögskolans nyhet.
 • Kaj-Dac Tam diskuterar hur viktigt det är att konkretisera organisationers värdeord i samband med varumärkesarbetet i artikeln "Glöm aldrig personalen när du bygger varumärket". Läs mer på Bonniers Management 360°.
 • Frans Melin intervjuades angående varumärkesutveckling i politiskt styrda organisationer i Ping. 

Juli 2016

– Om inte personalen tror på varumärket, varför ska kunden göra det? frågar Kaj-Dac Tam i artikeln "Personalen är företagets första kunder".

Juni 2016

Kaj-Dac Tam intervjuas av Sveriges Radio och diskuterar Zlatan, Volvo, Rosengård och varumärken. Lyssna på hela klippet här (ca 11 min in).

LBMG introduces two new series: I) The Strategic Brand Management: Master Papers Series is a collection of papers written in an journal format by master students, II) The Corporate Brand Management and Reputation: Master Cases Series is a collection of written cases with presentation material and teaching notes. All material is free to use and download.

Mats Urdes paper Brand orientation and market orientation - From alternatives to synergy, (publicerad i Journal of Business Research, 2013) utsågs till Citations of Excellence winners 2016 i den prestigefulla Emerald Citations of Excellence for 2016. Läs mer här.

Frans Melin deltog i en diskussion om hur Svenska kyrkans varumärke har påverkats av den senaste veckans rapportering om kostsamma utlandsresor och restaurang besök. Frans diskuterade frågan i Sveriges Radios livsåskådnings program Människor och tro. I denna diskussion deltog förutom Frans även Vanja Lundby Wedin, vice ordförande i Kyrkostyrelsen. Diskussionen om och eventuellt hur Svenska Kyrkans varumärke  har påverkats kommer cirka 20 minuter in i programmet. Klicka här för att lyssna på programmet.

Maj 2016

Mats Urdes paper Brand orientation and market orientation - From alternatives to synergy, (publicerad i Journal of Business Research, 2013) valdes till Citations of Excellence winners 2016 i den prestigefulla Emerald Citations of Excellence for 2016. Läs mer.

19/5 hölls LBMG's tredje varumärkesseminarium i Lund. Denna gången handlade det om corporate brand management. Eventet var fullsatt och några av frågorna som behandlades var:

 • Hur får man varumärkesovana organisationer att prioritera varumärkesbyggande?
 • Hur kan man driva förändringsprocesser med hjälp av varumärken?
 • Hur påverkar alla de bilder som läggs upp på internet efter en kris eller skandal (BP, FINDUS, Swedbank ...) ett varumärkes anseende?
 • Vilken roll, funktion och relation har organisationsvarumärket i förhållande till produktvarumärkena?
 • Hur kan HR och marknadsföring kombineras för att stärka varumärket ut mot kunden?
 • Har HR-arbete effekt på varumärket och försäljning?

Klicka här för att ladda ner några av presentationerna

Klicka här för att se bilder från seminariet.

April 2016

Kaj-Dac Tam disputerar med sin avhandling “Perceptual Alignment of Retail Brand Image in Corporate Branding: A study of employee perceived stakeholder alignment and effects on brand equity” (länk för nedladdning).  Avhandlingen undersöker personalens roll i varumärkesbygget och vikten av att ha delad samsyn mellan personal, kund, kollegor, närmsta chef och högsta ledning kring vad varumärket står för och hur det påverkar intern, extern och ekonomisk varumärkesstyrka. 

Läs mer om Kaj-Dacs forskning här.

September 2015

Frans Melin kommenterar i Dagens Nyheter hur många artister bygger sina varumärken trots att de bojkottas av traditionella medier. Att hamna i medieskugga behöver inte nödvändigtvis vara ett problem i en tid då varumärken kan byggas på helt andra plattformar idag än för bara tio år sedan. Läs hela artikeln här.

Juli 2015

Johan Anselmsson och Niklas Bondesson publicerar en artikel om vilka varumärkesmått som kan användas för att förutspå försäljning, tillväxt och kundlojalitet tre år framåt. Artikeln går att köpa här.

Juni 2015

Johan Anselmsson presenterar i Almedalen en undersökning om partier kan analyseras och värderas som varumärken. Läs rapporten här.

Kandidatuppsats om dialekters inverkan på varumärket har fått uppmärksamhet i media. Se mer på TV4 Nyhetsmorgon (ca 5 min in) och på resumé.

Maj 2015

19/5 hölls LBMG andra varumärkesseminarium i Lund. Denna gång handlade det om "Brand orientation & reputation". Några av frågorna som behandlades var:

•    Hur stärker vi varumärkets goda namn och rykte?

•    Hur jobbar man med positioneringsprocessen inifrån?

•    Hur kan länka rykte, hållbarhet och CSR till försäljning och lönsamhet?

•    Hur man kan arbeta med Brand Audit?

•    Hur bygger man ett vinnande varumärke och rykte i praktiken?

Klicka här för att läsa mer om eventet och presentationerna. 

Aril 2015

Johan Anselmsson kommenterar om fallet BMW och Nationalmuseum samt riskerna för varumärken i kultursponsring. Läs mer på Svenska dagbladet.

Johan Anselmsson och Niklas Bondesson publicerar en ny artikel i Journal of Retailing and Consumer services. Artikeln handlar om kopplingen mellan utfallet i kundbaserade marknadsundersökningar och verkligt ekonomiskt utfall 1-3 år fram i tiden. Läs hela artikeln här. Artikeln är gratis att ladda ner t.o.m. 27 maj!

Mars 2015

Ny artikel av Mats Urde och Christian Koch publicerad i Journal of Product and Brand Management. Artikeln “Market- and brand-oriented schools of positioning" handlar om två fundamentala tillvägagångssätt till att positionera varumärken: market-oriented positioning and brand-oriented positioning. Artikeln differentierar mellan "five schools of positioning" och kategoriserar dom kring ett marknads- och varumärkesorienteringsspektrum. Läs hela artikeln här.

December 2014

Christian Koch disputerar med sin avhandling Corporate Brand Positioning – Case Studies across Firm Levels and Over Time (länk för nedladdning).

Läs mer om Christians forskning här.

Johan Anselmssons, Niklas Bondessons och Ulf Johanssons artikel om hur varumärket driver konsumenters betalningsvilja utsågs av det internationellt ledande förlaget Emerald till 2014 års största forskningsnyhet inom marknadsföring. Läs mer om Emeralds Marketing Highlights 2014 här.

November 2014

Mats Urde diskuterar Nobelpriset som varumärke tillsammans med Stephen Greyser på the Harvard Gazette, den officiella nyhetssidan för Harvard University. Läs mer här.

Oktober 2014

Mats Urde kommenterar om Nobelpriset som varumärke i artikeln "Status är värd mer än pengar". Läs mer här.

Mats Urde publicerar en artikel tillsammans med Stephen Greyser om Nobelpriset som ett "heritage brand". Det är den första fätstudiebaserade artikeln om varumärket och identiteten kring Nobelpriset. Läs mer på Harvard Business School.

September 2014

Internationell uppmärksamhet kring Johan Anselmssons, Niklas Bondessons och Ulf Johanssons artikel om matkonsumenters betalningsvilja och varumärke.

Se video och läs mer här.

Augusti 2014

Johan Anselmsson presenterar resultaten från hans och Niklas Bondessons unika metod som visar vad som verkligen driver kundents beslut. Just detta resultat behandlar en studie på varumärken i livsmedelsbranschen, gjord tillsammans med Ulf Johansson. Läs mer på SVT och Svenska Dagbladet . Länk till den vetenskapliga artikeln här.

Johan berättar om den nya metoden i Sveriges Radio där fallet handlar om konsumentförpackade livsmedel som visar att social image, unikhet och ursprung är avgörande för konsumenters betalningsvilja, långt viktigare än kvalitet och samhällsansvar. Kvalitet är snarare en hygienfaktor för att vi ska köpa igen, men har isig ingen större effekt på prispremien. Lyssna på intervjun här.

Johan Anselmsson kommenterar om den lyckade virala ALS Ice Bucket Challenge där kändisar häller iskallt vatten på sig och donerar till ALS-forskning. Läs mer på Aftonbladet, Metro och Helsingborgs Dagblad.

Juli 2014

Kaj-Dac Tam presenterar "Aligning employees and customers brand perceptions - does it matter in retail?"European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS) konferensen i Bucharest.

Maj 2014

Det första LBMG seminariet om Brand Orientation väckte stort intresse hos företag och organisationer intresserade av varumärkesfrågor. Talare var Johan Anselmsson och Mats Urde från FEK. Richard Jones från CBS samt Torbjörn Valfridsson som representerade framgångssagan norska Statkraft.

I publiken hade vi skånes tre största kommunikationsbyråer, representanter från välkända företag som Unilever, Lantmännen, Pergo, Akzo Nobell, Assa Abloy, Länsförsäkringar. Mycket nätverkande och kanelbullar.

Klicka här för att se bilder från eventet

P.G.A. stort intresse är LBMG seminariet fullbokat och det går nu inte längre att anmäla sig.

27 maj hålls det första LBMG seminariet i Lund med ett fokus på Brand Orientation. Idag är varumärket en av företagets viktigaste strategiska resurser och måste hanteras därefter. Brand orientation är ett synsätt som alltmer får en större betydelse när företag strävar efter att bygga starka varumärken och effektivare marknadsföring.

Seminariet är en möjlighet att ta del av de senaste insikterna från erfarna akademiker och praktiker inom området.

Eventet är ideellt, gratis och öppen för alla. Eftersom platserna är begränsade krävs en registrering. 

Anmälan görs genom att skicka mail till:

Kaj-Dac Tam (Kaj-Dac.Tam@fek.lu.se)

Läs mer här.

November 2013

Johan Anselmsson och Ulf Johansson publicerar en artikel om svenska varumärkens alternativa försvarsstrategier mot handelns egna varumärken. Läs mer här.

Johan Anselmsson håller föredrag om WOM, varumärkesbygge och försäljningseffekter på Handelns Utvecklingsråd.

Niklas Bondesson håller föredrag för 500 VD:ar, sälj- och marknadschefer på den årligt återkommande The Sales Conference, arrangerat av Prosales, Vendemore och Membrain. Läs mer om konferensen här.

Johan Gromark kommenterar effekterna av korruption, strippor och skjutningar på varumärket Göteborg i TV4. Klicka här för länk till klippet.

Oktober 2013

Ny artikel av Johan Anselmsson och Niklas Bondesson publicerad i British Food Journal. Artikeln handlar om hur livsmedelsföretag kan arbeta med sina varumärken för att lyckas bättre på marknaden: What successful branding looks like - a managerial perspective. Läs hela artikeln på emeraldinsight.

Frans Melin kommenterar den infekterade striden om Hemglass-bilens ljudsignal i Höllviken och reflekterar över ljudsignalens betydelse som konkurrensfördel i en intervju i Kvällsposten.

Augusti 2013

Frans Melin kommenterar populärkulturella varumärken och public services blinda fläck för denna typ av varumärken i kvällsposten. Läs hela artikeln här.

Juli 2013

Frans Melin kommenterar undersökningsresultaten avseende Eurovision Song Contests långsiktiga påverkan på bilden av Malmö i Sydsvenskan. Läs artikeln här.

Juni 2013

Mats Urde talar om management modell för monarkier och varumärken med ett arv. Ca. 20 min in i programmet. Se hela klippet här (tyska).

Niklas Bondesson håller föredrag för VD:ar, säljchefer och marknadschefer på ett seminarium arrangerat av Vendemore och Internationella Handelskammaren. Läs mer om seminariet här.

Maj 2013

Johan Gromark kommenterar folkomröstningen om trängselskattens påverkan på varumärket Göteborg. Se klippet här.

April 2013

I European Retail Research 2013 har Johan Anselmsson och Ulf Johansson publicerat artikeln "What's the Buzz about the Store? A Comparative Study of the Sources of Word of Mouth and Customer Satisfaction and their Relationships with Sales Growth". Artikeln handlar om hur konsumenters prat om butiker påverkar butikskedjans försäljningsutveckling. Studien visar på ett starkt samband mellan prat och tillväxt samt att det främst är värde för pengarna, kvalitet och sortimentsbredd som får kunder att rekommendera en butik. Läs mer på Springerlink.

Niklas Bondesson håller föredrag för B2B-reklambyrån Pyramids kunder. Läs mer om Pyramid här.

Mars 2013

Frans Melin kommenterar Vattenfalls krishantering i Svenska Dagbladet.

Johan Gromark och Frans Melin håller i ett seminarium på temat ”500 miljoner skäl att bygga starka varumärken” för Sveriges Kommunikatörer.

Studenterna på kandidatkursen i marknadsföring FEKH20 hjälpte Unilever med att utveckla en försäljningsorienterad varumärkesstrategi för det allergivänliga varumärket Neutral på den svenska marknaden. Företag och studenter som är intresserade att delta på kursen framöver kan höra av sig till Johan.Anselmsson@fek.lu.se

Februari 2013

Johan Anselmsson i Dagens Nyheters artikel "Svensk whisky ingen dundersuccé".

Mats Urde invervjuades i Sydsvenskan om hur varumärket Findus kan ha påverkats av den senaste vågen av nyheter om hästkött i deras produkter. Mats liknar det vid segling: "vid en kastby så kränger båten till, det motsvarar företagets image. Har man en stadig köl rätar båten upp sig, det avgörs av företagets rykte. Sedan måste man ha en kapten som gör rätt vid rodret också".

Januari 2013

Johan Anselmsson tycker till om kommuners ökade intresse för varumärkesbyggande i Sveriges Radio P4

Johan Anselmsson uttalar sig om varumärkesnamnets roll i nattklubbsbranschen i Sydsvenskans artikel "Rätt namn ger rätt besökare och image".

I artikeln "Ständiga reor pressar butiker" kommenterar Johan Anselmsson om hur butiksreor urholkar varumärket. 

December 2012

Mats Urde är vinnare av LundaEkonomernas pedagogiska pris 2012 på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Priset är till för att främja pedagogisk och studentvänlig undervisning på Ekonomihögskolan samt att premiera de pedagoger på skolan som i sin undervisning går ”beyond call and duty” och som utmärkt sig genom förebildliga och skickliga lärarinsatser.

Mats Urde kommenterar i en artikel om Kungahusets PR-värde.

November 2012

Niklas Bondesson och Kaj-Dac Tam deltar i "The Third Nordic Retail and Wholesale Conference 2012", ett nätverk för akademiker och forskare inom detaljhandelsforskning. Keynote speakers är Anders Dahlvig, f.d. VD och koncernchef på IKEA och Professor Claes-Robert Julander.

Niklas presenterar om hur kreativ reklam påverkar företagets befintliga och potentiella anställdas attityder gentemot varumärket, i sin studie “I’m not that cheap: Exploring the impact of creative advertising on a discount retailer’s attractiveness as an employer” tillsammans med Sara Rosengren.

Kaj-Dac presenterar om samspelet mellan kundernas och de anställdas uppfattningar om varumärket och hur det påverkar deras engagemang och nöjdhet, i sin studie “Aligning internal and external brand perceptions and the impact on commitment and satisfaction: an empirical examination”.

Oktober 2012

LBMG expanderar och inkluderar nu även Frans Melin, ekonomie doktor inom varumärkesstrategi och Johan Gromark, doktorand och varumärkeskonsult.

Johan Anselmsson citeras i Sydsvenskans artikel "Kvinnorna suddades bort" om Ikeas bortredigering av kvinnobilder i den saudiska utgåvan av Ikea-katalogen.

Christian Koch skriver ett inlägg i Nådiga Lundtan om brand management och sin forskning om positionering. Läs inlägget här.

September 2012

Johan Anselmsson deltar i Sveriges Radio Studio Ett (P1) och kommenterar om Kick-offs, personalfester och effekterna på varumärket.

Juli 2012

Johan Anselmsson kommenterar i en artikel om OS i London och varumärkesskydd.

Maj 2012

Niklas Bondesson deltar i en paneldiskussion på temat “Mäta bör man, annars dör man... väl?” under Stockholm Media Week. Detta tillsammans med Magdalena Gerger, vd Systembolaget, och Ulf Hermansson Samell, marknadschef SAS.

April 2012

Niklas Bondesson skriver ett inlägg tillsammans med Sara Rosengren från Handelshögskolan i Stockholm, om hur företags konsumentreklam påverkar befintliga och potentiella anställda. Deras färska studier visar att företag som gör dålig reklam riskerar att göra de egna anställda mindre motiverade, och dessutom kan få det svårt att rekrytera talangfulla medarbetare. Detta på marknadsföringsbloggen The Brand Man.

Mars 2012

Den engelska tidskriften Journal of Brand Management är den ledande sakkunniga tidskriften om brand management och strategi. Mats Urde är nu medlem av det prestigefyllda redaktionsrådet för tidskriften

Niklas Bondesson publicerar artikeln “Brand Image Antecedents of Loyalty and Price Premium in Business Markets” i den vetenskapliga journalen Business and Management Research.

Johan Anselmsson tycker till om varumärkeslojalitet och McDonald’s, i Svenska Dagbladet.

Christian Koch kommenterar vilka konsekvenser Greg Smith’s uppmärksammade avhopp från Goldman Sachs kan få för företagets varumärke, på realtid.se.

Januari 2012

Mats Urde citeras i en artikel om ett kungahus lönsamhet.

Oktober 2011

Mats Urde kommenterar separationen mellan Sony och Ericsson i Svenska Dagbladet.

Johan Anselmsson deltar i en paneldiskussion på temat “Hållbarhet - en lönsam affär?” i samband med Tillväxtdagen SydöstSe ett utdrag från diskussionen.

September 2011

Studenterna på kandidatkursen i marknadsföring hjälper Unilever att re-lansera varumärket Flora.

Doktoranden Christian Koch lägger fram sin Research Proposal med titeln Corporate Brand Positioning - Exploring B2B Positioning Processes.

Doktoranden Kaj-Dac Tam lägger fram sin Research Proposal med titeln Brand Alignment - The interplay between brand identity, image and performance.

Augusti 2011

Johan Anselmsson är månadens forskare på Svenska Marknadsförbundet och håller föredrag om hur företag kan kapitalisera på sitt varumärke.

Maj 2011

Johan Anselmsson deltar i en paneldebatt på Sydsvenska Handelskammaren, om internetekonomin och effekter på framtidens företagande, marknadsföring och varumärkesbyggande. Några av de övriga medverkande var Google, Boston Consulting Group, Minc och Näringslivsutskottet.

Affärsvärlden skriver om den employer branding-studie Niklas Bondesson genomfört, tillsammans med The Tomorrow Story och magisterstudenterna Henrik Cederqvist, Fredrik Demling och Sofie Jungmar på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Johan Anselmsson kommenterar, i Ekonomiekot (P1), nyheten att Apple nu rankas som världens mest värdefulla varumärke av Interbrand. Se hela rankingen.

April 2011

Dagens Industri skriver om Lund Brand Management Group’s forskning.

Niklas Bondesson håller föredrag med rubriken ”Myter om effektiv reklam”, på Dagens Medias Printdagen i Stockholm.

Lund Brand Management Group (LBMG) träffar professor John MT Balmer och hans forskargrupp vid Brunel University i London.

Mars 2011

Mats Urde deltar i ”Case Discussion Leadership” vid Harvard Business School.

Februari 2011

Sveriges marknadsförbund uppmärksammar Lund Brand Management Group och vår modell för varumärkesanalys. Läs artikel publicerad för marknadsförbundets medlemmar.

Januari 2011

Johan Anselmsson och Niklas Bondesson publicerar en artikel om varumärkesbyggande i Lund Research Insight – en publikation som syftar till att tillgängliggöra relevant forskning från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Johan Anselmsson kommenterar mutskandalerna i Göteborg och de ekonomiska effekterna på varumärket Göteborg i DN.

November 2010

Niklas Bondesson tilldelas Wallanders postdoktorala stipendium för sin doktorsavhandling Tracing the drivers of B2B brand strength and value. Stipendiet är avsett att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna och ger möjlighet till fortsatt forskning under tre år.

September 2010

Niklas Bondesson genomför en föredragsturné i Stockholm Malmö och Göteborg, tillsammans med Mats Rönne. Turnén arrangeras av Posten och temat är Effektiv reklam och kommunikation. Carin Ivrell på Posten sammanfattar här: http://dr-akademien.se/pa-spaning/127

Augusti 2010

Johan Anselmsson kommenterar hur status, gemenskap, identitet och andra sociala drivkrafter ligger bakom dagens starka varumärken och produkter som Apple, iPhone och iPad i SVD.

Juni 2010

Christian Koch och Kaj-Dac Tam antas som doktorander och ingår nu i Lund Brand Management Group. Christians fokuserar på positionering, medan Kaj uppmärksammar länken mellan internt och externt varumärkesbyggande.

Maj 2010

Niklas Bondesson (f.d. Persson) försvarar sin doktorsavhandling Tracing the drivers of B2B brand strength and value. Beställ avhandlingen via elsbeth.andersson@ehl.lu.se

April 2010

Niklas Bondesson presenterar en modell över vad som bygger starka B2B-varumärken, på Academy of Marketing’s varumärkeskonferens i Barcelona. Summeringar av Niklas och övriga talares föredrag finns att ladda ner.

Mars 2010

Tidningen Tendens Special publicerar en fyrsidig artikel om Johan Anselmssons och Lund Brand Management Group’s forskning ”Ögonbindel för mot nya mål”.

Februari 2010

Niklas Bondesson genomför, tillsammans med The Tomorrow Story, en djupgående studie av vad som driver ungas vilja att köpa och betala mer för vissa varumärken. Resultaten uppmärksammas av Dagens Nyheter.

December 2009

Johan Anselmsson och Mats Urde erhåller ett viktigt och generöst stipendium från Söderbergska stifelserna. Syftet är att studera sambanden mellan internt och externt varumärkesbygge i syfte att förstå finansiell framgång. Vi kan tack vare detta stipendium bilda Lund Brand Management Group (LBMG). Vi formulerar vårt grupps inrikting och syfte: At the LBMG we take a management perspective. We develop useful tools and theories for application in the practice of managing brands, and to forward the academic field of strategic brand management

September 2009

Johan Anselmsson håller ett föredrag om ”communities” och gemenskap som ett redskap för att bygga starka varumärken på Tendendagen 2009. Ladda ner presentationen.

Juni 2009

Johan Anselmsson och Frans Melin ger, tillsammans med Kungliga Ingenjörsakademin, ut en rapport om HR och dess betydelse för kundens vilja att göra affärer med företaget bakom varumärket. Resultaten presenteras bl.a. i samband med Almedalsveckan 2010.

Maj 2009

Niklas Bondesson deltar i arbetet med att utveckla reglerna för reklamtävlingen 100-wattaren, som medlem i tävlingens expertgrupp. Se mer här.

Juli 2008

Johan Anselmsson och Ulf Johansson publicerar en artikel i British Food Journal om handelns motiv och drivkrafter bakom utveckling av egna märkesvaror. Artikeln kan köpas här.

Februari 2008

Johan Anselmsson och Ulf Johansson publicerar en artikel i Journal of Marketing Management om hur handelns egna märkesvaror påverkar innovationsgraden i dagligvarubutiken. Artikeln kan köpas här

Juni 2008

Johan Anselmsson, Niklas Bondesson (f.d. Persson) och Ulf Johansson publicerar en artikel i Journal of Brand Management om konkurrensen mellan de starkaste varumärkena i svensk dagligvaruhandel.

Januari 2008

Johan Anselmsson och Niklas Bondesson (f.d. Persson) föreläser om varumärkeskapital och värderingsmodeller på Varumärkesdagen 2008.

December 2007

Johan Anselmsson kommenterar ICA:s köttfärsskandal, med slutsatsen att effekterna på varumärket ICA är mental och kortsiktig, men vare sig påverkar kundbeteenden eller ICA:s ekonomi, i Dagens Nyheter.

November 2007

Johan Anselmsson, Niklas Bondesson (f.d. Persson) och Ulf Johansson publicerar en artikel i Journal of Product & Brand Management om vad som skapar prispremium för livsmedelsvarumärken.

Mars 2007

Johan Anselmsson, Niklas Bondesson (f.d. Persson) och Ulf Johansson publicerar en artikel om handelns egna märkesvaror och dessas priseffekter, i Journal of Retail and Consumer Services. Artikeln kan köpas här.

Johan Anselmsson intervjuas i Dagens Nyheter om handelns egna varumräken och de positiva effekterna dessa har påinnovation och prisbildning.

Augusti 2007

Johan Anselmsson och Ulf Johansson publicerar en artikel i International Journal of Retail & Distribution Management om hur varumärken kan positioneras utifrån ett CSR-perspektiv. Artikeln belönas som en av förlagets 10 mest läsvärda artiklar 2007.

Juli 2007

Mats Urde publicerar artikel i Journal of Brand Management om varumärken och arv - Brand heritage.

Juli 2006

Mats Urde publicerar en artikel om monarkier som varumärken i European Journal of Marketing. Forskningsrapporten är den första av sitt slag och baseras på intervjuer med kungafamiljen och hovet. Forskning sker tillsammans med John MT Balmer, Brunel i England och Stephen A Greyser, Harvard Business School.

November 2005

Niklas Bondesson (f.d. Persson), Johan Anselmsson och Ulf Johansson presenterar en rapport om snabbrörliga varumärken och prisbildning på NJF’s konferens i Helsingfors.

April 2005

Johan Anselmsson och Ulf Johansson ger ut en bok om handelns egna märkesvaror.

December 2004

Mats Urde och Frans Melin utvecklar och leder en EFL-kurs med namnet ”Strategic Marketing Management – från varumärkesstrategi till affärsutveckling”

November 2004

Mats Urde och kollegorna John MT Balmer och Stephen A Greyser talar på B2B-Dagen i Stockholm.

Mars 2004

Mats Urde är med i SVTs klassiska program ”Fråga Lund”.

December 2003

Mats Urde publicerar artikeln Core value base corporate brand building i European Journal of Marketing.

December 1999

Mats Urde skriver om Brand Orientation som strategisk resurs i Journal of Marketing Management.

December 1997

Den första universitetskursen i Sverige om Brand Management introduceras vid Lunds universitet. Mats Urde och Frans Melin är kursansvariga för ”Strategic Brand Management” som ges på engelska.

September 1997

Mats Urde lägger fram sin doktorsavhandling ”Märkesorientering” (Brand orientation) vid Lunds universitet.

December 1994

Mats Urde publicerar en första internationell artikel om Brand orientation, i Journal of Consumer Marketing. Varumärken beskrivs som en utgångspunkt för företagets strategi och som en resurs.

September 1989

Mats Urde skriver en debattartikel i Dagens Industri, med titeln ”Varumärken strategisk försummade”.