Artiklar

Lund Brand Management Group (LBMG) arbetar med forskning inom följande områden:

  • Varumärkesorientering och marknadsorientering
  • Sambanden mellan det interna/externa varumärkesarbetet och finansiellt resultat
  • Ledarskap i organisationer med starka varumärken
  • Varumärkesstrategi och corporate branding
  • Varumärkeskapital
  • Underliggande drivkrafter bakom kunders köpbeslut gällande varumärke

Du hittar de senast publicerade artiklarna av Lund Brand Management Group (LBMG) i Lund University Research Portal.

Flera varumärkesforskare vid Lund Brand Management Group har bidragit till boken Brand Theories (vars redaktörer är Veronika Tarnovskaya och Jon Bertilsson).

Boken behandlar varumärkesarbete från tre olika perspektiv: ett varumärkeshanteringsperspektiv, ett konsumentperspektiv och ett kritiskt perspektiv.