lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Lund Brand Management Group

Lund Brand Management Group (LBMG) är en forskningsgrupp på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet med vår forskning är att utveckla förståelsen för hur man bygger finansiellt värdefulla varumärken, genom att förstå värdena i såväl det interna (interna organisationsvärden) som det externa (externa kundvärden) varumärkesbygget samt balansen mellan de två senare.

Inom Lund Brand Management Group (LBMG) är vi särskilt intresserade av:

  • Varumärkesorientering och marknadsorientering
  • Sambanden mellan det interna/externa varumärkesarbetet och finansiellt resultat
  • Ledarskap i organisationer med starka varumärken
  • Varumärkesstrategi och corporate branding
  • Varumärkeskapital

All vår forskning genomsyras av en ambition att vara praktisk relevant och användbar, vilket tydliggörs i den mission vi formulerat:

At the Lund Brand Management Group we develop useful tools and theories for application in the practice of managing brands and in the academic field of strategic management, all applied from a management perspective. 

Gruppen bildades formellt under 2010 av Mats Urde, Johan Anselmsson, Niklas Bondesson, samt Christian Koch och Kaj-Dac Tam.


Aktuellt

Januari 2018

  • Arbetar du som varumärkesstrateg inom privat eller offentlig sektor? Nu kan du ta del av 2017 års Strategic Brand Management Master Papers, skrivna av de nuvarande studenterna på Magisterprogrammet i International Marketing and Brand Management, som ger uppdateringar och insikter om aktuell, strategisk varumärkeshantering.

December 2017

  • Docent Mats Urde besökte i december Harvard Business School för föreläsningar och samarbeten och blev då intervjuad om varumärkeskommunikation och anseende relaterat till hans och medforskarnas forskning om Nobelpriset, se Harvard Business School’s Newsroom.

Fler aktiviteter hittar du i vårt nyhetsarkiv

Flera varumärkesforskare vid Lund Brand Management Group har bidragit till boken Brand Theories (vars redaktörer är Veronika Tarnovskaya och Jon Bertilsson).

Boken behandlar varumärkesarbete från tre olika perspektiv: ett varumärkeshanteringsperspektiv, ett konsumentperspektiv och ett kritiskt perspektiv.