lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Har du ont i nacke, axlar eller rygg?

Forskningsstudie om mötet mellan läkare och patient

Vi – en forskargrupp vid Lunds universitet – är intresserade av att höra din sjukhistoria, din berättelse och dina upplevelser. I vår studie vill vi undersöka mötet mellan patient och läkare, och vilka faktorer som påverkar vilken vård patienten får.

Du får träffa en läkare under ett filmat möte på en vårdcentral i Ystad – ett samtal som tar ungefär lika lång tid som ett läkarbesök. Filmerna kommer bara att ses av de forskare och läkarstudenter som arbetar med studien, och dina identitetsuppgifter kommer inte att vara tillgängliga för någon annan.

Du behöver ha fyllt 18 år för att delta i studien.

Läs mer om studien här.

Delta i studien

Du som är över 18 år, har ont i nacke, axlar eller rygg och har tid med en intervju som är ungefär lika lång som ett vanligt läkarbesök kan vara med i en ny forskningsstudie som undersöker mötet mellan läkare och patient.

Hör av dig till forskarteamet här.

Ansvariga för försöket

Huvudansvarig forskare:
Professor Ulf-G Gerdtham
046-222 48 10, ulf.gerdtham@med.lu.se

Övriga medverkande forskare:
Professor Anders Anell
070-585 35 04, anders.anell@fek.lu.se

Docent Erik Wengström
046-222 01 23, erik.wengstrom@nek.lu.se

Fil Dr Margareta Dackehag
046-222 86 80, margareta.dackehag@nek.lu.se

Docent Anders Beckman
040-39 13 61,
anders.beckman@med.lu.se

Distriktsläkare Magnus Kåregård
0411-796 80,
magnus.karegard@novakliniken.se

Ansvarig för personuppgifter är Lunds universitet.