Forskningsgrupper

Ett samarbete över gränserna

Dagens problem är komplexa och för att lösa dem krävs kunskapsdjup, samarbete kring efterforskningar och inte så sällan kombinationen av expertis från flera områden och discipliner. Därför organiserar sig många av våra forskare i grupper eller forskningsmiljöer som ibland går över gränserna för traditionella ämnesindelningar. Här presenterar vi några av dem.

Senast uppdaterad: 2019-06-26