Studera ekonomisk historia

Hur hänger de ihop – människor, hushåll, företag, marknader, offentliga organisationer och olika intresse­grupper? Det får du lära dig inom ekonomisk historia.

Bild på studenter.

Ekonomisk historia har en unik förmåga att ge perspektiv på moderna företeelser i samhällsekonomin genom att visa på långsiktiga samband mellan olika faktorer och visa på paralleller i gångna tider och på andra platser. 

Du studerar världens ekonomi med betoning på utvecklingen från ca 1800- fram till idag. Några centrala frågeställningar som behandlas är:

  • Varför vissa länder blivit rika medan andra förblivit fattiga
  • Vilken roll befolkningsutvecklingen spelar för välstånd och miljöproblem
  • Den ekonomiska tillväxtens sammanhang och mönster i relation till naturresurser och teknisk utveckling
  • Den mänskliga kompetensens utveckling och betydelse på arbetsmarknaden
  • Män och kvinnors olika villkor i ekonomin
  • Invandrares villkor på arbetsmarknaden
  • Hur den ekonomiska teoribildningen förändrats över tiden

När du läser ekonomisk historia får du en bred utbildning och tränas i ifrågasättande, vetenskapligt arbete och i att for­mulera dina insikter – färdigheter som lämpar sig väl för att arbeta med utredning och information.

Liksom andra tidigare studenter kan du exempelvis arbeta som handläggare på statliga verk, marknadsanalytiker, akade­miker, journalist, lärare och arkivarie.

Kurser

För dig som vill komplettera eller bygga din egen utbildning.

BSc in Economy and Society

Ett unikt kandidatprogram som ges helt på engelska med studenter från hela världen. För dig som är nybörjare. 

Våra masterprogram

För dig som redan har en kandidatexamen ger vi några olika masterprogram som du kan läsa mer om på Ekonomihögskolans engelska webb.

Economic Development and Growth (Double degree)

Economic Growth, Population and Development

BIDS, Kandidatprogrammet i utvecklingsstudier

Kandidatprogrammet i utvecklingsstudier är ett tvärvetenskapligt program som ger grundläggande kunskap om utvecklingsländer.