Covid-19 och höstterminen 2021

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Regeringen ändrar datum för hemarbete och lyfter restriktioner – men rektorsbeslutet gäller

Regeringen ändrade den 9 september slutdatum för hemarbete från den 15 september till den 28 september. Regeringen meddelade också den 7 september att man planerar att gå in i steg 4 och lyfta flera restriktioner från och med den 29 september 2021.

Vad gäller vid universitet?

Det befintliga rektorsbeslutet för höstens utbildning och verksamhet utgår från önskan om att skapa en trygg och säker miljö för våra studenter och medarbetare. Planeringen av höstens utbildning är fastlagd sedan flera månader och står kvar, med en stegvis återgång från terminsstart till och med den 1 november.  För Ekonomihögskolans del fortsätter vi alltså enligt lagd plan.

Detta gäller under hösten för dig som student

Lunds universitet har beslutat att en stegvis och ordnad återgång till campusförlagd utbildning ska ske under hösten. Vid Ekonomihögskolan kommer höstterminen att inledas online, för att därefter gradvis övergå till utbildning utan restriktioner. Återgången sker med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De studenter som har studerat längst tid under restriktioner kommer att prioriteras, vilket betyder att vi inleder återgången till campusförlagd utbildning för våra kandidatprogram som nu påbörjar termin 3 och 4. Studierektor på respektive institution leder detta arbete och informerar program- och kursansvariga om vad som gäller för just ditt program och/eller dina kurser. 

Under den här perioden kommer lärosalarna i EC1, EC2 och EC3 enbart vara tillgängliga för inbokad undervisning. Vi hänvisar till våra studiemiljöer i Alfa 1, samt till biblioteket och LUSEM Learning Hub i Alfa 5-6 när det gäller studieplatser.

Fortsätt följa restriktionerna – det här gäller på campus

 • Studera hemifrån så långt det är möjligt fram till och med den 30 oktober. 
 • Du förväntas komma till campus för att delta i föreläsningar, seminarier och examinationer, om du har fått information om att de hålls fysiskt.
 • Behöver du befinna dig på campus måste du även fortsättningsvis hålla avstånd till dem du möter. Om det är fullt, hitta en annan plats. 
 • Våra lokaler är stängda för allmänheten tills vidare. Studenter och anställda vid Lunds universitet kommer in i våra byggnader med LU-kort.
 • Studiemiljöer och datorsalar är tillgängliga för studenter vid Lunds universitet med avståndsanpassningar efter rådande situation. Respektera avgränsningarna och flytta inte runt bord och stolar!
 • Ekonomihögskolans bibliotek har fortsatt begränsade öppettider för universitetets studenter och anställda. Läs mer på bibliotekets hemsida.

Så här deltar du i digital undervisning

Att mötas i ett digitalt klassrum skiljer sig på många sätt från hur man möts i ett vanligt klassrum. Här är några saker du kan tänka på:

 • Försök att hitta en avskild plats att sitta på, så att du minimerar distraktioner, både för din egen skull och för de andra deltagarnas skull. Använd gärna ett headset. Ljudet blir mycket bättre och bakgrundsljud letar sig inte lika lätt in i klassrummet.
 • Tänk på att du har många distraktioner på din dator eller din telefon. Stäng av program och notiser så att de inte stör dig i undervisningen.
 • Logga in i Zoom i god tid med ditt student-id via https://lu-se.zoom.us eller direkt i Zoom-programmet.
 • Använd ditt för- och efternamn när du loggar in, så att alla vet vem de talar med.
 • Ha kameran påslagen. Lärare kan ställa krav på aktivt deltagande i moment som förutsätter att du har både kamera och mikrofon påslagna, och detta gäller även vissa examinationsmoment.
 • Du får inte spela in föreläsningen, vare sig via dator eller via mobil, om du inte uttryckligen har fått lov att gör det. Du måste ha medgivande från samtliga medverkande lärare och studenter för alla inspelningar.

Vi påminner också om att du genom Lunds universitet har gratis tillgång till programvaran Microsoft Office 365 och andra användbara program. Samtliga laddas ner via Studentportalen.

Mer information från universitetet

Senast uppdaterad: 2021-09-13