Covid-19 och läsåret 2020/21

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Senast uppdaterad 9 juni

Ekonomihögskolan har ett stort antal studenter på grund- och avancerad nivå, och lokalernas utformning gör att vi måste iaktta särskild försiktighet för att säkra en trygg terminsstart för både studenter och anställda.

Höstterminen 2021 kommer att inledas online. En gradvis övergång till campusbaserad undervisning kommer att ske under höstterminen. Hur snabbt vi kan återgå till campusbaserad undervisning samt hur den gradvisa övergången kommer att se ut, beror på vilka restriktioner som gäller till hösten samt hur smittläget ser ut då.

Inför terminsstart gäller följande

 • Vi rekommenderar alla studenter som är antagna till en utbildning vid Ekonomihögskolan att vara i Lund i samband med terminsstart. Detta för att underlätta en gradvis övergång till campusbaserad undervisning allteftersom restriktioner lyfts och samhället öppnar upp igen.
 • Studenter och anställda vid Lunds universitet kommer in i Ekonomihögskolans lokaler med LU-kort.
 • Studiemiljöer och datorsalar är tillgängliga med anpassningar efter rådande situation.
 • Ekonomihögskolans bibliotek har begränsade öppettider för universitetets studenter och anställda som tillgodoser möjligheten att låna böcker och komma åt bibliotekets samlingar.
 • Undervisningen kommer initialt att bedrivas via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material. Mycket av undervisningen kräver aktivt deltagande vilket bland annat innebär att studenter måste delta digitalt med fungerande mikrofoner och kameror.
 • Alla studenter måste säkerställa tillgång till stabil internetuppkoppling via dator på egen hand. Detta är ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen under inledningen av terminen.
 • Ekonomihögskolan anser att deltagande utan mikrofon och/eller kamera ej kan bedömas utgöra aktivt deltagande. Studenter som ej deltar aktivt digitalt riskerar att ej få godkänt resultat på enskilda examinationsmoment.
 • Ekonomihögskolan använder lärplattformen Canvas, och studenter måste kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.
 • Även om vi inleder online kan det förekomma enstaka kursmoment eller examinationer på plats i Ekonomihögskolans lokaler.

Här på vår hemsida uppdaterar vi kontinuerligt om hur coronaviruset/covid-19 och rådande restriktioner påverkar undervisning och terminsstart vid Ekonomihögskolan.

Aktuella restriktioner på campus

 • Våra lokaler är för närvarande stängda för allmänheten. Studenter och anställda vid Lunds universitet kommer in i våra byggnader med LU-kort.
 • Studiemiljöer och datorsalar är tillgängliga för studenter vid Lunds universitet med anpassningar efter rådande situation. Här hittar du information om våra studiemiljöer och datorsalar.
 • Möbleringen i lokalerna har anpassats för att säkerställa två meters avstånd mellan varje studieplats. Respektera avgränsningarna och flytta inte runt bord och stolar!
 • Alla studenter uppmanas fortsatt att i första hand studera hemifrån och undvika fysiska möten så mycket som möjligt. Studier på campus ska endast ske när det är nödvändigt för informationssökning, användning av referensmaterial eller tillgång till utrustning för digital undervisning och examination.
 • Grupparbeten ska genomföras digitalt utan att man träffas på campus.
 • Ekonomihögskolans bibliotek har begränsade öppettider för universitetets studenter och anställda som tillgodoser möjligheten att låna böcker och komma åt bibliotekets samlingar. Läs mer på bibliotekets hemsida.

Fler restriktioner kan komma att införas med kort varsel.

Så här deltar du i digital undervisning

Undervisningen bedrivs via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material. Att mötas i ett digitalt klassrum skiljer sig på många sätt från hur man möts i ett vanligt klassrum. Här är några saker du kan tänka på:

 • Försök att hitta en avskild plats att sitta på, så att du minimerar distraktioner, både för din egen skull och för de andra deltagarnas skull. Använd gärna ett headset. Ljudet blir mycket bättre och bakgrundsljud letar sig inte lika lätt in i klassrummet.
 • Tänk på att du har många distraktioner på din dator eller din telefon. Stäng av program och notiser så att de inte stör dig i undervisningen. Det kan vara frestande att göra andra saker samtidigt som du deltar i digital undervisning, men det är inte en bra idé. Du kan inte lyssna aktivt, om du samtidigt skriver eller läser något annat.
 • Logga in i Zoom i god tid med ditt student-id via https://lu-se.zoom.us eller direkt i Zoom-programmet.
 • Använd ditt för- och efternamn när du loggar in, så att alla vet vem de talar med.
 • Ha kameran påslagen. Det är svårt för läraren att undervisa utan visuell återkoppling. Det blir också konstigt för de andra studenterna om de inte ser vem de talar med. Lärare kan ställa krav på aktivt deltagande i moment som förutsätter att du har både kamera och mikrofon påslagna, och detta gäller även vissa examinationsmoment.
 • Du får inte spela in föreläsningen, vare sig via dator eller via mobil, om du inte uttryckligen har fått lov att gör det. Du måste ha medgivande från samtliga medverkande lärare och studenter för alla inspelningar.

Vi påminner också om att du genom Lunds universitet har gratis tillgång till programvaran Microsoft Office 365 och andra användbara program. Samtliga laddas ner via Studentportalen.

Mer information från universitetet

För internationella studenter samt för utbytesstudier

För internationella studenter samt för utbytesstudier hänvisar vi till den engelska versionen av denna information.

Det finns stöd att få

Om du upplever svårigheter med att studera på distans eller har frågor och funderingar inför framtiden, finns det stöd att få, bland annat:

Senast uppdaterad: 2021-06-09