Coronaviruset/covid-19: information till studenter

Här hittar du information om vad som gäller för Ekonomihögskolans verksamhet med anledning av pågående smittspridning. Informationen uppdateras löpande.

Undervisning sker mestadels på distans 

I höst sker merparten av Ekonomihögskolans undervisning och examination på distans, även om viss undervisning och examination kan ske i universitetets lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följs.

Tills vidare gäller följande förutsättningarna för vår verksamhet:

  • Inga samlingar får omfatta fler än 50 personer.
  • Fysisk distansering ska efterlevas.

Du har ett ansvar

Vi har alla ett ansvar att agera på ett sätt som begränsar smittspridningen av covid-19, i våra lokaler, men också på fritiden! Vi ser nu exempel från flera universitet och högskolor i Sverige att smittspridningen ökar bland studenter i samband med sociala aktiviteter.

Vi vill därför uppmana alla våra studenter att:

  • undvika sociala tillställningar där ni inte håller avstånd
  • avstå från icke-nödvändiga resor där du inte kan hålla avstånd

Ditt agerande har betydelse för hur smittspridningen utvecklas!

Om du eller någon i din närhet har symtom

Om du har symtom som exempelvis snuva, hosta eller feber, ska du stanna hemma och inte träffa någon annan. Detta gäller även om du har milda symtom. 

Covid-19-test

Om du har symtom, kan du göra ett kostnadsfritt självtest för att ta reda på ifall du har covid-19 just nu. Du loggar in i e-tjänsterna via 1177.se och beställer ett test för att testa dig hemma.

Provtagning för covid-19 i Skåne (1177.se)

Nya regler inom Region Skåne från och med 15 oktober

Om du bor med någon som har covid-19 eller har haft nära kontakt med någon som har sjukdomen, kan du ha utsatts för smitta och måste följa särskilda regler. I en sådan situation ska du träffa så få personer som möjligt under minst sju dagar, vilket bland annat innebär att du ska studera hemifrån, du ska inte åka kollektivtrafik, och enbart handla i mataffärer eller apotek om du absolut måste. Du bör också testa dig även om du inte har några symtom.

Läs mer om de nya reglerna i Skåne (1177.se)

Om du har bekräftad covid-19

Om du har bekräftad smitta ska du stanna hemma i minst sju dagar, varav två dygn ska vara symtomfria innan du återgår till universitetet, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Enligt smittskyddslagen har du så kallad skyddsplikt – vilket innebär att om du har en allmänfarlig sjukdom, ska du göra det som krävs för att skydda andra från smittan. Det innebär också att du måste informera de personer du kommit i kontakt med om att du bär på smittan.

Det här gäller i våra lokaler

Byggnaderna EC1, EC2 och EC3 är avsedda för studenter som har föreläsningar eller seminarier på plats. Tomma lektionssalar får ej användas för enskilda studier eller grupparbeten. Studieplatser finns tillgängliga i LUSEM Learning Hub, Ekonomihögskolans bibliotek, samt i Alfa1.

Håll avstånd och flytta inte möbler

Det förekommer att man smittar utan att själv ha symtom eller innan man får symtom. Det är därför viktigt att hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus. När du är med människor som du inte bor tillsammans med, ska du alltid hålla minst 1,5 meter avstånd.

I Ekonomihögskolans lokaler har varannan stol tagits bort för att göra det möjligt att hålla avstånd till varandra. Vänligen respektera detta och flytta ej på möblerna.

Tvätta händerna ofta

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Det finns också handsprit tillgängligt i alla våra lokaler som du kan använda.

Se till att vi kan nå dig!

Lägg in ditt mobilnummer i Passport, så att universitetet kan skicka sms till dig om det skulle behövas vid akuta situationer. Logga in som användare och verifiera dina kontaktuppgifter.

Förutsättningar för att delta i digital undervisning

  • Undervisningen bedrivs via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material. Mycket av undervisningen kräver aktivt digitalt deltagande vilket bland annat innebär att studenter måste delta digitalt via fungerande mikrofoner och kameror.
  • Alla studenter måste säkerställa tillgång till stabil internetuppkoppling via dator på egen hand. Detta är ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen.
  • Ekonomihögskolan anser att deltagande utan mikrofon och/eller kamera ej kan bedömas utgöra aktivt deltagande. Studenter som ej deltar aktivt digitalt riskerar att ej få godkänt resultat på enskilda examinationsmoment.
  • Ekonomihögskolan använder lärplattformen Canvas, och studenter måste kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.
  • Det kan förekomma enstaka kursmoment eller examinationer på plats i Ekonomihögskolans lokaler under höstterminen.

Mer information från universitetet

För internationella studenter samt för utbytesstudier

För internationella studenter samt för utbytesstudier hänvisar vi till den engelska versionen av denna information.

Öppettider

EC1, EC2, EC3 samt Alfa 1
07:30–18:00

LUSEM Learning Hub
Tillgång 24/7 med LU-kort

Biblioteket
Se bibliotekets webbplats

Det finns stöd att få

Om du upplever svårigheter med att studera på distans eller har frågor och funderingar inför framtiden, finns det stöd att få, bland annat:

Senast uppdaterad: 2020-10-20