Covid-19 och läsåret 2020/21

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Uppdaterad 18 januari 2020

Aktuella restriktioner på campus

Då smittspridningen är fortsatt allvarlig, fortsätter restriktionerna när vi går in i vårterminen. Följande gäller på campus:

 • Våra lokaler är för stängda för allmänheten tills vidare. Studenter och medarbetare kommer in i lokalerna med LU-kort.
 • All verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler, ska genomföras digitalt. 
 • Alla studenter uppmanas att studera hemifrån och undvika fysiska möten så mycket som möjligt. Grupparbeten bör likaså genomföras digitialt utan att man träffas på campus (eller någon annanstans).
 • Studieplatser och datorsalar är tillgängliga i begränsad omfattning. Flytta inte runt bord och stolar utan respektera avgränsningar och möblering!
 • Ekonomihögskolans bibliotek har för närvarande begränsade öppettider för universitetets studenter under denna period för att tillgodose möjligheten att låna böcker och komma åt bibliotekets samlingar,

Fler restriktioner kan komma att införas med kort varsel.

Undervisning, examination och fysiska möten

Universitetet har beslutat att undervisning och examinationer så långt det är möjligt ska göras digitalt. Bara i undantagsfall ska de ske fysiskt i universitetets lokaler.

Ekonomihögskolans bedömning är att utbildning under de tio inledande veckorna av vårterminen 2021 behöver genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Aktuell bedömning är att även stora delar av utbildningen under resterande del av vårterminen kommer att genomföras online, men Ekonomihögskolan uppdaterar beslut och rekommendationer löpande om smittläget ändras.

Ovanstående gäller alla kurser och program med några få undantag, bland annat för praktiska moment som inte går att genomföra digitalt.

Program- och kursspecifik information

Du som är student kommer inför terminsstarten att få program och/eller kursspecifik information från din utbildning. Under terminen hittar du information om vad som gäller för just din utbildning via Canvas eller via din institution. 

En säker studiemiljö - allas ansvar

Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du som studerar hos oss:

 • håller avstånd
 • stannar hemma vid tecken på förkylning och sjukdom
 • tvättar händerna ofta och noga eller använder handsprit
 • lämnar undervisningssalen och korridoren efter avslutad lektion
 • respekterar avgränsningar i lokalerna
 • respekterar möblering och inte flyttar runt stolar och bord
 • inte ställer fram undanplockade möbler.

Byggnaderna EC1, EC2 och EC3 är avsedda för studenter som har föreläsningar eller seminarier på plats. Studieplatser finns tillgängliga i LUSEM Learning Hub, Ekonomihögskolans bibliotek, samt i Alfa1.

Så här ska du agera om du har symtom eller konstaterad covid-19 (lu.se)

Så här deltar du i digital undervisning

Undervisningen bedrivs via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material. Att mötas i ett digitalt klassrum skiljer sig på många sätt från hur man möts i ett vanligt klassrum. Här är några saker du kan tänka på:

 • Försök att hitta en avskild plats att sitta på, så att du minimerar distraktioner, både för din egen skull och för de andra deltagarnas skull. Använd gärna ett headset. Ljudet blir mycket bättre och bakgrundsljud letar sig inte lika lätt in i klassrummet.
 • Tänk på att du har många distraktioner på din dator eller din telefon. Stäng av program och notiser så att de inte stör dig i undervisningen. Det kan vara frestande att göra andra saker samtidigt som du deltar i digital undervisning, men det är inte en bra idé. Du kan inte lyssna aktivt, om du samtidigt skriver eller läser något annat.
 • Logga in i Zoom i god tid med ditt student-id via https://lu-se.zoom.us eller direkt i Zoom-programmet.
 • Använd ditt för- och efternamn när du loggar in, så att alla vet vem de talar med.
 • Ha kameran påslagen. Det är svårt för läraren att undervisa utan visuell återkoppling. Det blir också konstigt för de andra studenterna om de inte ser vem de talar med. Lärare kan ställa krav på aktivt deltagande i moment som förutsätter att du har både kamera och mikrofon påslagna, och detta gäller även vissa examinationsmoment.
 • Du får inte spela in föreläsningen, vare sig via dator eller via mobil, om du inte uttryckligen har fått lov att gör det. Du måste ha medgivande från samtliga medverkande lärare och studenter för alla inspelningar.

Vi påminner också om att du genom Lunds universitet har gratis tillgång till programvaran Microsoft Office 365 och andra användbara program. Samtliga laddas ner via Studentportalen.

Mer information från universitetet

För internationella studenter samt för utbytesstudier

För internationella studenter samt för utbytesstudier hänvisar vi till den engelska versionen av denna information.

Det finns stöd att få

Om du upplever svårigheter med att studera på distans eller har frågor och funderingar inför framtiden, finns det stöd att få, bland annat:

Senast uppdaterad: 2021-01-18