Covid-19 och läsåret 2020/21

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Senast uppdaterad 30 mars

Undervisning, examination och fysiska möten

Den 18 mars fattade universitetet ett nytt beslut mot bakgrund av pågående coronapandemi, som innebär att undervisning och examinationer ska fortsätta genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler tills vidare. Beslutet gäller alla kurser och program med några få undantag efter särskilt beslut av dekan, bland annat för praktiska moment som inte går att genomföra digitalt.

Vi befinner oss i ett fortsatt svårt smittläge. Medarbetare som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån och studenter uppmanas fortfarande att i första hand studera hemifrån.

Aktuella restriktioner på campus

 • Våra lokaler är för närvarande stängda för allmänheten. Studenter och anställda vid Lunds universitet kommer in i våra byggnader med LU-kort.
 • Studiemiljöer och datorsalar är tillgängliga för studenter vid Lunds universitet med anpassningar efter rådande situation. Här hittar du information om våra studiemiljöer och datorsalar.
 • Möbleringen i lokalerna har anpassats för att säkerställa två meters avstånd mellan varje studieplats. Respektera avgränsningarna och flytta inte runt bord och stolar!
 • Alla studenter uppmanas fortsatt att i första hand studera hemifrån och undvika fysiska möten så mycket som möjligt. Studier på campus ska endast ske när det är nödvändigt för informationssökning, användning av referensmaterial eller tillgång till utrustning för digital undervisning och examination.
 • Grupparbeten ska genomföras digitalt utan att man träffas på campus.
 • Ekonomihögskolans bibliotek har begränsade öppettider för universitetets studenter och anställda som tillgodoser möjligheten att låna böcker och komma åt bibliotekets samlingar. Läs mer på bibliotekets hemsida.

Fler restriktioner kan komma att införas med kort varsel.

Så här deltar du i digital undervisning

Undervisningen bedrivs via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material. Att mötas i ett digitalt klassrum skiljer sig på många sätt från hur man möts i ett vanligt klassrum. Här är några saker du kan tänka på:

 • Försök att hitta en avskild plats att sitta på, så att du minimerar distraktioner, både för din egen skull och för de andra deltagarnas skull. Använd gärna ett headset. Ljudet blir mycket bättre och bakgrundsljud letar sig inte lika lätt in i klassrummet.
 • Tänk på att du har många distraktioner på din dator eller din telefon. Stäng av program och notiser så att de inte stör dig i undervisningen. Det kan vara frestande att göra andra saker samtidigt som du deltar i digital undervisning, men det är inte en bra idé. Du kan inte lyssna aktivt, om du samtidigt skriver eller läser något annat.
 • Logga in i Zoom i god tid med ditt student-id via https://lu-se.zoom.us eller direkt i Zoom-programmet.
 • Använd ditt för- och efternamn när du loggar in, så att alla vet vem de talar med.
 • Ha kameran påslagen. Det är svårt för läraren att undervisa utan visuell återkoppling. Det blir också konstigt för de andra studenterna om de inte ser vem de talar med. Lärare kan ställa krav på aktivt deltagande i moment som förutsätter att du har både kamera och mikrofon påslagna, och detta gäller även vissa examinationsmoment.
 • Du får inte spela in föreläsningen, vare sig via dator eller via mobil, om du inte uttryckligen har fått lov att gör det. Du måste ha medgivande från samtliga medverkande lärare och studenter för alla inspelningar.

Vi påminner också om att du genom Lunds universitet har gratis tillgång till programvaran Microsoft Office 365 och andra användbara program. Samtliga laddas ner via Studentportalen.

Mer information från universitetet

För internationella studenter samt för utbytesstudier

För internationella studenter samt för utbytesstudier hänvisar vi till den engelska versionen av denna information.

Det finns stöd att få

Om du upplever svårigheter med att studera på distans eller har frågor och funderingar inför framtiden, finns det stöd att få, bland annat:

Senast uppdaterad: 2021-03-30