Covid-19 och läsåret 2021/22

För dig som studerar eller arbetar vid ekonomihögskolan

Vårterminen 2022 – tillfälliga åtgärder för undervisning på campus efter dekanbeslut

På grund av den ökande smittspridningen bedömer Ekonomihögskolan att särskilda åtgärder måste vidtas tillfälligt för att vi ska kunna genomföra undervisning på ett smittsäkert sätt på vårt campus.

Följande gäller till och med 31 januari:

  • Kursintroduktioner och föreläsningar ges digitalt.
  • Råder det osäkerhet om huruvida ett utbildningsmoment såsom handledning, seminarier, övningstillfällen etc kan genomföras utan trängsel och/eller med tillräckliga åtgärder för att minska smittspridning, så ska utbildningsmomentet genomföras digitalt. Undervisning på campus ska föregås av riskanalys.
  • Ekonomihögskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att "tentamina och examinationer bör göras på plats i lokalerna med lämpliga smittskyddsåtgärder".
  • Att vid utbrott av smitta bland lärare och/eller studenter ska all undervisning övergå till digital form för den aktuella kursen/gruppen tills utbrottet är över.

Utgångspunkten för återstoden av VT22 är att undervisningen ska bedrivas på campus enligt tidigare planering från 1 februari.

Bibliotek, studieplatser, grupprum och datorsalar hålls öppna så långt det är möjligt med hänsyn till avstånd och undvikande av trängsel.

Var uppmärksam på information som förmedlas i schemat och/eller i Canvas. Informationen justeras löpande baserat på aktuella beslut och rekommendationer.

Om du känner dig sjuk

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom.

Se aktuell information från Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2022-01-14