Offentligt tryck

Äldre riksdagstryck, Svensk författningssamling (SFS), Statens offentliga utredningar (SOU) samt officiell statistik finns i vårt magasin. Detta material beställs fram i bibliotekskatalogen LUBcat och har varierande lånetider.

En stor del av det offentliga trycket är även tillgängligt i elektronisk form.
Se våra ämnesguider och LUBsearch.

Mer information hittar du på Universitetsbibliotekets sida om Offentligt tryck.

Sök i LUBsearch 

Behöver du hjälp?

Hittar du inte det du söker? Behöver du tips om var du hittar information till uppsatsen? Vill du veta hur man söker i en specifik databas?

Boka tid med en bibliotekarie:
bokabibliotekarie@ehl.lu.se

Senast uppdaterad: 2019-03-05