Publicera open access

Lunds universitets publiceringspolicy

Lunds universitet förespråkar open access, vilket innebär att forskningsresultat publiceras så de är fritt tillgängliga på webben.

Open access

Lunds universitets publiceringspolicy uppmanar forskare att om möjligt se till att forskningen blir fritt tillgänglig, open access, antingen genom publicering i en fritt tillgänglig tidskrift eller i en tidskrift som tillåter parallellpublicering. Forskaren laddar då själv upp en pdf-version i databasen LUCRIS.

Publicering i open access-tidskrifter ökar forskningens synlighet, användning och genomslag. Det har påvisats i en rad undersökningar att open access leder till fler citeringar. Flera av de stora forskningsfinansiärerna har också idag som krav att du ska publicera forskningsresultaten på ett sådant sätt att de är fritt tillgängliga för alla.

Mer information om open access finns på Ekonomihögskolans Staff Pages.

Lunds universitet rekommenderar

  • Att forskare om möjligt publicerar sig i tidskrifter som är fritt tillgängliga för läsaren och i andra hand väljer en tidskrift som tillåter parallellpublicering.
  • Att forskaren undviker att överlåta sin publiceringsrätt. Ett minimikrav för författaren är rätten till parallellpublicering.
  • Universitetet vill verka för att vetenskapliga tidskrifter övergår till en publiceringsmodell som gör artiklarna fritt tillgängliga för läsaren direkt, eller i form av parallellpublicering.
Senast uppdaterad: 2021-05-19