lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Forskarstöd

Stöd och service för dig som forskar på Ekonomihögskolan

Du som forskar på Ekonomihögskolan kan få stöd från biblioteket med exempelvis publicering, referenshantering, forskningsutvärdering, informationssökning och LUCRIS.

Läs mer på LUSEM staff pages om hur vi kan hjälpa dig.

Forskare på sitt arbetsrum