lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Studera på biblioteket

Datorer, kopiering, läsplatser med mera

Välkommen till Ekonomihögskolans bibliotek! Använd våra datorer för ditt arbete, eller koppla upp dig mot vårt trådlösa nätverk. Lunds universitet har ett gemensamt system för utskrifter och kopiering. På biblioteket finns läsplatser, både för enskilt arbete och för arbete i grupp.

Bibliotekets datorer

Datorer och wifi

På Ekonomihögskolans bibliotek finns ett tiotal datorer tillgängliga för våra besökare. Du loggar in med ditt Student- eller Lucat-konto. Fler datorer finns i datorsalarna i Alfa 1.

Vid Lunds universitet finns det trådlösa nätverket Eduroam. Läs mer om det på universitetets sida.
 

Utskrifter och kopiering

I januari 2018 upprättades ett nytt utskriftssystem, Papercut, som gäller inom hela Lunds universitet.

Du betalar för dina utskrifter och kopior genom att antingen koppla ditt Visa/Mastercard till utskriftssystemet eller genom att köpa ett värdebevis.

Logga in i PaperCut-portalen för att hantera dina utskrifter.

Läs mer om det nya systemet på Ekonomihögskolans sida om utskrifter.

Det gamla systemet - SecurePrint/PayEx

Den gamla betaltjänsten PayEx slutade fungera 31 december 2017. Om du har pengar kvar på ditt PayEx-konto så kan du själv utan kostnad föra över dem till ditt bankkonto fram till 31 mars 2018. Efter detta datum så måste du kontakta PayEx och göra det som ett supportärende hos dem.

Guide för återbetalning från PayEx

https://wallit.payex.com/

ehandel@payex.com

 

Läsplatser

På Ekonomihögskolans bibliotek finns ett fyrtiotal läsplatser för enskilda studier. I källaren finns platser särskilt anpassade för grupparbeten och samtal. Våra läsplatser är inte bokningsbara. Ytterligare läsplatser och grupprum finns i Studiecentrum på Alfa 1.

Det är inte tillåtet att äta mat i bibliotekets lokaler, du får bara ta in dryck med lock. Vi ber dig också att dämpa rösten av hänsyn till de som sitter och pluggar i biblioteket.

Tänk på när du kopierar...

Enligt upphovsrättslagen är kopiering av böcker i sin helhet förbjudet. Kopiering får därför endast avse begränsade delar av böcker eller andra litterära verk.

Det man kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses kommersiell.

Läs mer om upphovsrätt och kopiering (PDF)