lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Studera på biblioteket

Datorer, kopiering, läsplatser med mera

Välkommen till Ekonomihögskolans bibliotek! Använd våra datorer för ditt arbete, eller koppla upp dig mot vårt trådlösa nätverk. Lunds universitet har ett gemensamt system för utskrifter och kopiering. På biblioteket finns läsplatser, både för enskilt arbete och för arbete i grupp.

Bibliotekets datorer

Datorer och wifi

På Ekonomihögskolans bibliotek finns ett tiotal datorer tillgängliga för våra besökare. Du loggar in med ditt Student- eller Lucat-konto. Fler datorer finns i datorsalarna i Alfa 1.

Vid Lunds universitet finns det trådlösa nätverket Eduroam. Läs mer om det på universitetets sida.
 

Utskrifter och kopiering

Lunds universitet har ett gemensamt utskriftssystem, Papercut.

Du betalar för dina utskrifter och kopior genom att antingen koppla ditt Visa/Mastercard till utskriftssystemet eller genom att köpa ett värdebevis.

Logga in i PaperCut-portalen för att hantera dina utskrifter.

Läs mer om utskriftssystemet på Ekonomihögskolans sida om utskrifter.

 

Läsplatser

På Ekonomihögskolans bibliotek finns ett fyrtiotal läsplatser för enskilda studier. I källaren finns platser särskilt anpassade för grupparbeten och samtal. Våra läsplatser är inte bokningsbara. Ytterligare läsplatser och grupprum finns i Studiecentrum på Alfa 1.

Det är inte tillåtet att äta mat i bibliotekets lokaler, du får bara ta in dryck med lock. Vi ber dig också att dämpa rösten av hänsyn till de som sitter och pluggar i biblioteket.

Tänk på när du kopierar...

Enligt upphovsrättslagen är kopiering av böcker i sin helhet förbjudet. Kopiering får därför endast avse begränsade delar av böcker eller andra litterära verk.

Det man kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses kommersiell.

Läs mer om upphovsrätt och kopiering (PDF)