lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Lars-Olof Ivarsson

Katalogisering, fjärrlån, lässtöd

Lars-Olof är katalogiserings- och fjärrlåneansvarig på Ekonomihögskolans bibliotek och sköter inköp av digitala och tryckta böcker. Han är den som tar emot inköpsförslag och fjärrlånebeställningar.

Behöver du låna kurslitteratur på anpassade medier kontaktar du Lars-Olof, som är ansvarig för bibliotekets läs- och skrivstöd.

Fjärrlån

Lämna inköpsförslag

Läs- och skrivstöd

 

Kontakt

Lars-Olof Ivarsson
Bibliotekarie

lars-olof.ivarsson@ehl.lu.se
Telefon: +46462227688

Lars-Olof Ivarsson

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
EC1, Tycho Brahes väg 1
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45