Katrin Nylén

lån, Kursböcker, webb

Katrin är låneansvarig på biblioteket och det är i första hand henne du ska vända dig till om du har frågor om dina lån och beställningar. Hon är även huvudansvarig för bibliotekets kursbokssamling. 

Därutöver administrerar Katrin bibliotekets webbsidor och producerar bibliotekets tryckta informationsmaterial.

Kontakt

Katrin Nylén
Bibliotekarie

katrin.nylen@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 95 76
Rum: Alfa 6 A:404

Katrin Nylén

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
Alfa6, Scheelevägen 15H
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45

Senast uppdaterad: 2021-05-12