lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Katrin Nylén

Kursböcker, webb

Katrin administrerar bibliotekets webbsidor och producerar bibliotekets tryckta informationsmaterial.

Katrin är huvudansvarig för bibliotekets kursbokssamling. Vänd dig gärna till henne med frågor som rör kursbokslån eller kursboksinköp. 

Kursböcker

Kontakt

Katrin Nylén
Bibliotekarie

katrin.nylen@ehl.lu.se
Telefon: +46462229576

Katrin Nylén

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
EC1, Tycho Brahes väg 1
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45