Katrin Nylén

Kursböcker, webb

Katrin administrerar bibliotekets webbsidor och producerar bibliotekets tryckta informationsmaterial.

Katrin är huvudansvarig för bibliotekets kursbokssamling. Vänd dig gärna till henne med frågor som rör kursbokslån eller kursboksinköp. 

Ekonomihögskolans kursböcker

Kontakt

Katrin Nylén
Bibliotekarie

katrin.nylen@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 95 76
Rum: Alfa 6 A:404

Katrin Nylén

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
Alfa6, Scheelevägen 15H
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45

Senast uppdaterad: 2019-01-16