Studera på biblioteket

Datorer, utskrifter, läsplatser med mera

Välkommen till Ekonomihögskolans bibliotek! Använd våra datorer för ditt arbete, eller koppla upp dig mot vårt trådlösa nätverk. Lunds universitet har ett gemensamt system för utskrifter och kopiering. På biblioteket finns läsplatser, både för enskilt arbete och för arbete i grupp.

Bibliotekets datorer

Datorer och wifi

På Ekonomihögskolans bibliotek finns ett tiotal datorer tillgängliga för våra besökare. Du loggar in med ditt Student- eller Lucat-konto. Fler datorer finns i datorsalarna i Alfa 1.

Vid Lunds universitet kan du använda det trådlösa nätverket Eduroam.

Ekonomihögskolans datorsalar

Trådlöst nätverk vid Lunds universitet

Utskrifter och kopiering

Lunds universitet har ett gemensamt utskriftssystem, Papercut.

Du betalar för dina utskrifter och kopior genom att antingen koppla ditt Visa/Mastercard till utskriftssystemet eller genom att köpa ett värdebevis.

Logga in i PaperCut-portalen för att hantera dina utskrifter

Läs mer om utskriftssystemet på Ekonomihögskolans sida om utskrifter

Läs mer om upphovsrätt och kopiering (PDF)

Läsplatser

På Ekonomihögskolans bibliotek finns ett fyrtiotal läsplatser för enskilda studier. I källaren finns platser särskilt anpassade för grupparbeten och samtal. Våra läsplatser är inte bokningsbara. Ytterligare läsplatser och grupprum finns i Studiecentrum på Alfa 1.

Det är inte tillåtet att äta mat i bibliotekets lokaler, du får bara ta in dryck med lock. Vi ber dig också att dämpa rösten av hänsyn till de som sitter och pluggar i biblioteket.

Senast uppdaterad: 2019-01-16