Med anledning av coronaviruset

Bibliotekets digitala support för studenter och forskare har utökats. Det fysiska biblioteket är öppet, men med begränsningar i bemanning och studieplatser.

Sidan uppdaterad 29 juni 2021

Öppettider och kontakt

Endast studenter och anställda vid Lunds universitet har tillgång till biblioteket. LU-kort krävs för att komma in. 

Vissa tider är biblioteket obemannat. Kontakta oss gärna via mejl eller telefon. Du kan också chatta med biblioteken. 

Studera på biblioteket

Möbleringen i biblioteket har anpassats för att säkerställa två meters avstånd mellan varje studieplats. Respektera avgränsningarna och flytta inte bord och stolar!

För närvarande är bibliotekets grupprum öppna men är begränsade till en person för de mindre och två personer för de större. 

Studera hemifrån

Som student eller anställd vid Lunds universitet har du tillgång till våra elektroniska resurser även när du befinner dig utanför campusnätverket. Gå in via LUBsearch och logga in med ditt studentkonto eller LU-konto.

Stöd till studenter och forskare

Vi erbjuder samma stöd som vanligt; du kan få hjälp med att söka efter information, skriva referenser, ladda ner talböcker, stöd till din forskning med mera. Kontakta oss om du vill boka ett möte.

Öppna resurser till följd av coronaviruset 

Det är många förlag som öppnar upp sin tillgång för att möta svårigheterna på grund av coronaviruset. All information om de resurser som är öppna hittar du i ämnesguiden "LUBsearch & Elektroniska resurser":

Lånetider och förseningsavgifter

Lånetiderna är samma som tidigare. Du kan kontrollera dina lån i bibliotekskatalogen LUBcat.

Från den 15 september 2021 tar vi åter ut förseningsavgifter för kursböcker som återlämnas försent. Vi kommer även att återgå till fem omlån på det material som tillfälligt haft elva. Förseningsavgifterna stängdes tillfälligt av på grund av pandemin.

Återlämna böcker

Om du är frisk och har möjlighet ska du lämna tillbaka böcker du har lånat – tänk på att andra kan stå i kö på böckerna. Du kan återlämna böcker på de universitetsbibliotek som har öppet. I fall du inte vill besöka något bibliotek har Universitetsbiblioteket (UB) ett bokinkast utomhus på byggnadens västra sida.

Det går också bra att skicka böcker till oss med post, våra addressuppgifter hittar du här: Kontakta biblioteket

Senast uppdaterad: 2021-06-29