Med anledning av coronaviruset

Bibliotekets digitala support för studenter och forskare har utökats.

Sidan uppdaterad 4 oktober 2021

Öppettider och kontakt

Från den 4 oktober har biblioteket åter normala öppettider.

Kontakta oss gärna via mejl eller telefon. Du kan också chatta med en bibliotekarie. 

Studera på biblioteket

Från den 29 september till den 1 november kommer vi återställa bibliotekets studieplatser. Var vänlig flytta inte bord och stolar!

Studera hemifrån

Som student eller anställd vid Lunds universitet har du tillgång till våra elektroniska resurser även när du befinner dig utanför campusnätverket. Gå in via LUBsearch och logga in med ditt studentkonto eller LU-konto.

Stöd till studenter och forskare

Vi erbjuder samma stöd som vanligt; du kan få hjälp med att söka efter information, skriva referenser, ladda ner talböcker, stöd till din forskning med mera. Kontakta oss om du vill boka ett möte.

Öppna resurser till följd av coronaviruset 

Flera förlag har tillgängliggjort sina resurser för att möta svårigheterna på grund av pandemin.  All information om de resurser som är öppna hittar du i ämnesguiden "LUBsearch & Elektroniska resurser":

Lånetider och förseningsavgifter

Lånetiderna är samma som tidigare. Du kan kontrollera dina lån i bibliotekskatalogen LUBcat.

Från den 15 september 2021 tar vi åter ut förseningsavgifter för kursböcker som återlämnas försent. Vi kommer även att återgå till fem omlån på det material som tillfälligt haft elva. Förseningsavgifterna stängdes tillfälligt av på grund av pandemin.

Återlämna böcker

Om du är frisk och har möjlighet ska du lämna tillbaka böcker du har lånat – tänk på att andra kan stå i kö på böckerna. Du kan återlämna böcker på alla bibliotek vid Lunds universitet. I fall du inte vill besöka något bibliotek har Universitetsbiblioteket (UB) ett bokinkast utomhus på byggnadens västra sida.

Det går också bra att skicka böcker till oss med post, våra addressuppgifter hittar du här: Kontakta biblioteket

Senast uppdaterad: 2021-10-08