Läs- och skrivstöd

För studenter med lässvårigheter

Är du student med dyslexi, synskada, rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning? Då kan du få hjälp på Ekonomihögskolans bibliotek med att låna anpassad kurslitteratur. Mejla bibliotekarier Hanna Flood eller Lars-Olof Ivarsson på talbok@ehl.lu.se för att boka tid. 

Ladda ner talböcker

Du söker efter och laddar ner talböcker i Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers (MTMs) katalog. Ett konto för inloggning kan du få av biblioteket.

Legimus - katalog över talböcker

Talsyntesprogrammet TorTalk

TorTalk är ett talsyntesprogram som du kan installera på din egen dator. Med TorTalk kan du lyssna på digital text och på e-böcker och artiklar. Du bestämmer själv uppläsningshastigheten och kan välja mellan 20 språk och 60 röster.

Ladda ner TorTalk

Guide om läs- och skrivstöd

I Universitetsbibliotekets guide Läs- och skrivstöd hittar du bland annat information om hur man laddar ner och lyssnar på talböcker. Där finns också information om olika hjälpprogram.

Guiden Läs- och skrivstöd

Pedagogiskt stöd

För att få tillgång till övriga stödåtgärder, kontakta Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet. Där kan du få information om anteckningshjälp, mentorstöd och förlängd tentamenstid.

Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet

Program på bibliotekets datorer

Bibliotekets datorer är utrustade med följande program:

  • Stava Rex (rättstavningsprogram, svenska)
  • Spell Right (rättstavningsprogram, engelska) 
  • TorTalk (talsyntesprogram)
  • EasyReader (läsprogram för talböcker, med talsyntesfunktion)

Läs mer om programmen i guiden Läs- och skrivstöd.

 

Senast uppdaterad: 2022-09-08