Lånevillkor

Gemensamma låneregler vid Lunds universitets bibliotek

Biblioteken vid Lunds universitet har gemensamma lånevillkor. Lånevillkoren är fastställda av Biblioteksstyrelsen och universitetets juridiska enhet. Villkoren innebär att ett avtal träffas mellan låntagare och bibliotek och avtalet börjar gälla i och med att man använder sitt lånekort.

Lånevillkoren i korthet

  • Lånekort/lånehandling ska uppvisas vid varje lånetillfälle.
  • Giltig id-handling kan i undantagsfall användas som lånehandling vid de bibliotek som har utrustning för att läsa av dessa kort.
  • Du är skyldig att notera lånetidens längd och lämna tillbaka ditt lån inom utsatt tid. Du kan inte förlita dig på påminnelser och dylikt utan ansvarar oberoende av yttre omständigheter för att lånat material återlämnas i tid.
  • Förseningsavgiften för kurslitteratur är tio kronor per bok och dag. Har du en skuld på 100 kronor eller mer spärras ditt lånekort vid samtliga bibliotek vid Lunds universitet, tills dess att du har betalat din skuld.
  • Du är ansvarig för de lån som görs med ditt lånekonto. Om du förlorar ditt kort ska du anmäla det till biblioteket så att lånekontot kan spärras. 

Förseningsavgifter

Biblioteket tar ut förseningsavgift på kursböcker - 10 kronor per bok och dag. Det är alltid låntagarens skyldighet att se till att lånade böcker återlämnas i tid - oavsett om det har skickats ut någon påminnelse eller ej. 

För att undvika förseningsavgift måste kursböcker återlämnas innan biblioteket har stängt. Om böcker läggs i återlämningslådan efter stängning avregistreras de först följande vardag. Försenade kursböcker generarar då 10 kronor i avgift.

På Ekonomihögskolans bibliotek tar vi endast kortbetalning.

Senast uppdaterad: 2019-01-15