Lånekort

Gemensamt lånekort vid Lunds universitet

Om du är student eller anställd vid Lunds universitet använder du ditt LU-kort som lånekort. Övriga får ett särskilt lånekort. När du använder ditt lånekort accepterar du bibliotekens gemensamma lånevillkor.

Skaffa lånekort

Du behöver ett lånekort för att låna, beställa böcker, köa på utlånade böcker och förnya dina lån

Student eller anställd vid Lunds universitet

Ej ansluten till Lunds universitet

Alla som har svenskt personnummer, är bosatta i Sverige och har fyllt 18 år kan få ett lånekort vid ett personligt besök på något av biblioteken vid Lunds universitet.

Övriga måste ta med sig en ifylld borgensförbindelse för att få ett lånekort.

Borgensförbindelse (pdf) 

Lånevillkoren i korthet

  • Lånekort/lånehandling ska uppvisas vid varje lånetillfälle.
  • Giltig id-handling kan i undantagsfall användas som lånehandling vid de bibliotek som har utrustning för att läsa av dessa kort.
  • Du är skyldig att notera lånetidens längd och lämna tillbaka ditt lån inom utsatt tid. Du kan inte förlita dig på påminnelser och dylikt utan ansvarar oberoende av yttre omständigheter för att lånat material återlämnas i tid.
  • Förseningsavgiften för kurslitteratur är tio kronor per bok och dag. Har du en skuld på 100 kronor eller mer spärras ditt lånekort vid samtliga bibliotek vid Lunds universitet, tills dess att du har betalat din skuld.
  • Du är ansvarig för de lån som görs med ditt lånekonto. Om du förlorar ditt kort ska du anmäla det till biblioteket så att lånekontot kan spärras. 

Bibliotekens gemensamma lånevillkor (pdf)

Lånekort vid Lunds universitet

Lånetider

Kursböcker - 14 dagar
Övriga böcker - 28 dagar
Tidskrifter - 14 dagar
Årsredovisningar - 14 dagar

Allt material lånas om automatiskt, om det inte är någon kö.

Relaterad information

Borgensförbindelse för personer utan svenskt personnummer som inte är gäststudenter eller gästforskare (pdf)

Senast uppdaterad: 2020-10-12