Låna

Välkommen att låna på vårt bibliotek!

Biblioteken vid Lunds universitet har gemensamma lånevillkor och lånekort. I vår bibliotekskatalog Lovisa kan du söka efter litteratur och hantera dina lån.

Så här lånar du

Är du student eller anställd vid Lunds universitet använder du LU-kortet som lånekort. Övriga använder ett särskilt lånekort.

Leta upp det du vill låna i vår bibliotekskatalog LUBcat, där du ser var det är placerat. Kursböcker och böcker ur Öppen samling hämtar du själv i hyllan, det som står i vårt magasin måste du beställa i förväg.

Om det du vill låna redan är utlånat kan du ställa dig i kö. Du får besked via e-post när du kan hämta materialet. Du väljer själv vid vilket universitetsbibliotek du vill hämta det som du beställer eller ställer dig i kö på.

I LUBcat kan du även kontrollera dina lån, eventuellt förlänga det du har lånat och ändra dina adressuppgifter.

Bibliotekets samlingar

Kursböcker - står framme på öppna hyllor i rummet efter datorerna. Lånetiden är två veckor, med en förseningsavgift på 10 kronor per bok och dag. Du kan låna om kursböcker upp till tio gånger ifall det inte är någon kö. Referensexemplar av kursböcker får endast läsas i biblioteket och hämtas ut i lånedisken.

Öppen samling - nyare ofta efterfrågad litteratur, står framme på öppna hyllor framför lånedisken. Det är öppen lånetid, vilket innebär att du är garanterad fyra veckors lånetid och om ingen annan vill ha boken kan du ha den i sex månader. 

Magasin och Forskningspolitik - dessa böcker är i stängda magasin och måste beställas fram i förväg. Du får ett mejl när de finns att hämta. Det är öppen lånetid, vilket innebär att du är garanterad fyra veckors lånetid och om ingen annan vill ha boken kan du ha den i sex månader.

Tidskifter - våra tidskrifter är i vårt magasin och måste beställas fram i förväg. Du får ett mejl när de finns att hämta. Lånetiden är en vecka. Den senaste årgången av ett urval av våra tidskrifter står framme i vårt bibliotek. Dessa får inte lånas hem utan läses på plats.

Årsredovisningar - står framme på öppna hyllor i vår källare. Lånetiden är två veckor.

E-böcker - hittar du lättast i LUBsearch. De flesta e-böcker går att ladda ner och oftast går det att skriva ut ett antal sidor. Om du vill läsa en e-bok utanför campus behöver du logga in med ditt Student- eller Lucat-konto.

Senast uppdaterad: 2019-01-15