Lån för distansstudenter

Observera att distanslån endast kan göras av dig som läser kurser som är skapade som distanskurser.

Lånekonto

För att låna böcker på distans från Ekonomihögskolans bibliotek behöver du först registrera ett lånekonto i bibliotekskatalogen LUBcat.

Om du lånar böcker på plats vid något av biblioteken vid Lunds universitet behöver du även ett LU-kort.

Här hittar du bibliotekens gemensamma lånevillkor (pdf)

Sök och beställ

Du söker efter våra böcker i bibliotekskatalogen LUBcat. När du hittat det du vill låna skickar du e-post till biblioteket@ehl.lu.se. Ange följande: ditt namn, personnummer, adress, vilken kurs du läser (ange kurskod). Ange även bokens författare och titel, samt om du önskar en viss upplaga.

Referensböcker och tidskrifter lånas inte ut på distans.

Låna och återlämna

Lånetiden på kurslitteratur är 14 dagar, plus några extra dagar för postgången. Övrig litteratur får du låna i minst 28 dagar. Lånet förlängs automatiskt fem gånger, om ingen annan står i kö. Du kan kontrollera din lånetid i vår bibliotekskatalog LUBcat.

Observera att du står för portokostnaderna när du skickar tillbaka boken. Skickar du tillbaka kurslitteraturen för sent tillkommer en förseningsavgift på 10 kr/dag och bok.

Här hittar du adress för återlämning.

Elektroniska resurser

Lunds universitetets elektroniska material är samlat i söksystemet LUBsearchÄven om du inte befinner dig på campus når du våra e-böcker, e-tidskrifter och databaser här genom att logga in med ditt studentkonto.

Fjärrlån

Om du behöver beställa böcker från andra bibliotek vänder du dig till ditt närmaste folk- eller högskolebibliotek..