lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Återlämna

Så här lämnar du tillbaka

Mellan biblioteken vid Lunds universitet finns ett transportsystem, vilket betyder att du kan lämna tillbaka det du lånat på valfritt universitetsbibliotek.

Om du lämnar materialet i en återlämningslåda eller i ett bokinkast avregistreras det först följande arbetsdag. Kursböcker som då är försenade genererar en förseningsavgift (10 kronor per dag).

Ekonomihögskolans bibliotek har en återlämningslåda inne i EC1 vid bibliotekets dörr. Universitetsbiblioteket (UB) har en återlämingslåda utomhus på byggnadens västra sida, här kan du lämna böcker dygnet runt.

Det är din skyldighet att notera återlämningsdatumet. Påminnelser som skickas ut automatiskt via e-post är endast en extra service. Du kan kontrollera dina lån och dina adressuppgifter i vår bibliotekskatalog LUBcat.

Vad händer om materialet blir försenat?

Kursböcker som inte lämnas tillbaka i tid genererar en förseningsavgift på 10 kronor per bok och dag. Förseningsavgiften betalar du på det bibliotek som äger boken. På Ekonomihögskolans bibliotek tar vi endast kortbetalning.

Om du inte lämnar det du lånat i tid, skickas det automatiska påminnelser via e-post. Tillhör boken Ekonomihögskolans bibliotek får du efter ca tre veckor ett mejl som talar om att du har en vecka på dig att återlämna materialet, annars får du en räkning på dess nyanskaffningskostnad eller på hanteringskostnaden (300 kronor). Efter en vecka får du räkningen med post.

Det är du som är låntagare som är ansvarig för att det lånade materialet återlämnas. Om du reser bort eller blir sjuk får du ordna så att någon annan kan lämna tillbaka det åt dig. Du kan också skicka det med post till oss.

Om du av någon anledning inte kan återlämna materialet måste du ersätta det. Detta gör du lättast genom att köpa ett nytt exemplar som du lämnar till biblioteket. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Bibliotekets kontaktuppgifter