lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Sandra Elebro

Forskarstöd, LUCRIS

Sandra arbetar tillsammans med Kent-Inge med Ekonomihögskolans forskare. De jobbar med publiceringsfrågor, håller i introduktioner för doktorander och är kontaktpersoner för forskningsinformationssystemet LUCRIS.

Sandra ansvarar för inköp och inventering av databaser samt är Ekonomihögskolans kontaktperson för LUP, där studenterna registrerar sina kandidat- och masteruppsatser.

Forskarstöd

Lucris

Studentuppsatser

Kontakt

Sandra Elebro
Bibliotekarie

sandra.elebro@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 94 46
Rum: EC1, Biblioteket

Sandra Elebro

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
EC1, Tycho Brahes väg 1
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45