lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Lars-Olof Ivarsson

Katalogisering, fjärrlån, lässtöd

Lars-Olof är katalogiserings- och fjärrlåneansvarig på Ekonomihögskolans bibliotek. Han tar gärna emot inköpsförslag på litteratur inom de ekonomiska ämnesområdena.

Behöver du låna kurslitteratur på anpassade medier kan du kontakta Lars-Olof som även ansvarar för vår service till studenter med funktionshinder.

Lämna inköpsförslag

 

Kontakt

Lars-Olof Ivarsson
Bibliotekarie

lars-olof.ivarsson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 76 88

Lars-Olof Ivarsson

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
EC1, Tycho Brahes väg 1
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45