lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Kent-Inge Andersson

Forskarstöd, LUCRIS, Undervisning

Kent-Inge arbetar med forskarstöd och är bibliotekets kontaktperson för forskningssystemet LUCRIS. Om du är forskare vid Ekonomihögskolan är det till honom du vänder dig om du behöver hjälp.

Kent-Inge arbetar även med bibliotekets undervisning. 

Kontakt

Kent-Inge Andersson
Bibliotekarie

kent-inge.andersson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 33 86
Rum: EC1, Biblioteket samt 321

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
EC1, Tycho Brahes väg 1
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45