lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Kent-Inge Andersson

Forskarstöd, LUCRIS, Undervisning

Kent-Inge arbetar tillsammans med Sandra med Ekonomihögskolans forskare. De jobbar med publiceringsfrågor, håller i introduktioner för doktorander och är kontaktpersoner för forskningsinformationssystemet LUCRIS. Du kontaktar dem enklast på researchsupport@ehl.lu.se.

Kent-Inge arbetar även med referenshantering, samt undervisar studenter i informationssökning.

Forskarstöd

Lucris

Skriva och publicera

Kontakt

Kent-Inge Andersson
Bibliotekarie

kent-inge.andersson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 33 86
Rum: EC1, Biblioteket

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
EC1, Tycho Brahes väg 1
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45