lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Barbro Persson

Låneexpedition

Barbro ansvarar för arbetet i låneexpeditionen och det är hon som känner till det som händer och sker vid lånedisken. Barbro är den man i första hand ska vända sig till om man har frågor angående sina lån och beställningar.

Kontakt

Barbro Persson
Bibliotekarie

barbro.persson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 94 45

Barbro Persson

Kontakta biblioteket

Ekonomihögskolans bibliotek
EC1, Tycho Brahes väg 1
biblioteket@ehl.lu.se
046-222 94 45