Hjälp att söka information

Boka en bibliotekarie

Skriver du uppsats och har fastnat en bit på vägen i ditt informationssökande? Du kanske vill veta mer om hur man söker i en specifik databas?

Ekonomihögskolans bibliotek erbjuder hjälp med informationssökning - både enskilt och i grupp. Vi kan vara här på biblioteket eller på din egen arbetsplats.

Tjänsten vänder sig till dig som forskar eller studerar på Ekonomihögskolan.

Fyll i formuläret för att boka tid.

Bibliotekets undervisning - information till dig som är kursansvarig

Biblioteket erbjuder följande kurstillfällen på svenska eller engelska:

Introduktion i bibliotekets resurser

En introduktion kring vad och hur man hittar i bibliotekets kataloger och samlingar. Tillfället riktar sig främst till nya studenter vid Ekonomihögskolan och tar cirka en timme.

Undervisning i informationssökning

Tillfället ges med fokus på Ekonomihögskolans ämnen och kan anpassas utifrån kursinnehåll och nivå i samråd med kursansvarig lärare. Ett kurstillfälle varar cirka två timmar och kan innehålla:

  • Att lägga upp en sökstrategi
  • Val av och sökning i utvalda databaser vid Lunds universitet
  • Lämpliga källor utanför Lunds universitet
  • Vetenskaplig publicering
  • Källkritik

Undervisningen kan kombineras med en workshop där studenter kan söka information med handledning av en bibliotekarie.

Akademisk hederlighet

En timme om akademisk hederlighet, plagiat och hur det kan undvikas, samt grunderna för att skriva referenser. 

Senast uppdaterad: 2019-04-23