lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

LUCRIS

System för forskningsinformation

Lucris


LUCRIS är Lunds universitets forskningsinformationsystem. Systemet har ersatt Lund University Publications (LUP) som inmatningsgränssnitt för publikationer, men har ytterligare funktioner. Bland annat har forskare möjlighet att registrera projekt och aktiviteter som konferensdeltagande, externa akademiska engagemang och "tredje uppgiften".

Inmatningsgränssnittet kallas LUCRIS (Lund University Current Research Information System) och har en publik webbportal - Research portal. Där visas inmatad information på ett enhetligt sätt, vilket ökar synligheten för forskningen vid Lunds universitet.

LUSEM requirements

Här följer en lathund som beskriver den information som Ekonomihögskolans ledning vill att forskare ska registrera.

LUCRIS at LUSEM - a very quick guide (pdf)

Support

Alla frågor om LUCRIS kan skickas till servicedesk@lu.se


Frågor som rör registrering av publikationer kan skickas till Ekonomihögskolans bibliotek researchsupport@ehl.lu.se


Bibliotekarierna Kent-Inge Andersson och Sandra Elebro kan hjälpa dig om du har problem att registrera i LUCRIS. För att boka ett möte skriv till researchsupport@ehl.lu.se


Övergripande policifrågor kan ställas till Ekonomihögskolans forskarutbildningskoordinator charlina.lunvald@fek.lu.se