lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

LUCRIS

System för forskningsinformation

Lucris

LUCRIS

Lunds universitets nya forskningsinformationsystem öppnade 11 april 2016. Systemet ersätter Lund University Publications (LUP) som inmatningsgränssnitt för publikationer, men har ytterligare funktioner. Bland annat har forskare möjlighet att registrera projekt och aktiviteter som konferensdeltagande, externa akademiska engagemang och "tredje uppgiften".

Inmatningsgränssnittet kallas LUCRIS (Lund University Current Research Information System) och har en publik webbportal - Research portal. Där visas inmatad information på ett enhetligt sätt, vilket ökar synligheten för forskningen vid Lunds universitet. Systemet kommer att vara en viktig del i framtida utvärderingar av universitetets forskning.

LUSEM requirements

Här följer en lathund som beskriver den information som Ekonomihögskolans ledning vill att forskare ska registrera. Det är också möjligt att registrera aktiviteter samt projekt (om du är projektledare). Du behöver inte göra detta nu, aktiviteter och projekt kan sparas till den årliga verksamhetsrapporteringen.

LUCRIS at LUSEM - a very quick guide (pdf)