lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Instruktioner inför programstart

ekonomie kandidatprogrammet VÅREN 2017

Viktig information till dig som har blivit antagen till Ekonomie kandidatprogrammet

Du har blivit antagen till ett av Sveriges populäraste ekonomiprogram, Ekonomie kandidatprogrammet i Lund. Vi vill härmed gratulera dig till din plats och ser fram emot att träffa dig på Ekonomihögskolan i vår!

Här kommer instruktioner om fyra viktiga steg inför programstart.

1. Glöm inte att tacka ja till din plats senast den 19 december

Du som har blivit antagen till programmet måste tacka ja för att behålla din plats. Det gör du under Mina sidor på antagning.se. Sista svarsdag är den 19 december.

2. Registrering via Studentportalen 5–12 januari

För att bli registrerad på programmet så måste du även registrera dig i Studentportalen under perioden 5–12 januari. Gör du inte detta går din plats på programmet vidare till en reserv!

Läs mer om Studentportalen

För att kunna registrera dig i Studentportalen måste du ha ett studentkonto. Studentkontot skapas några vardagar efter att du fått det andra antagningsbeskedet (22 december). När kontot är skapat skickas e-post om hur du aktiverar studentkontot till den e-postadress som du angav när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

Logga in i Studentportalen

3.  Introduktionsdag 16 januari (obligatoriskt)

Måndagen den 16 januari kl. 13:30 i Ljusgården i EC1
Adress: Holger Crafoords Ekonomicentrum, EC1, Tycho Brahes väg 1

Introduktionsdagen är obligatorisk. Under denna dag får du introduktion till programmet, dess upplägg och viktiga hållpunkter under utbildningen. Du får även information om stöd och resurser vid Ekonomihögskolan som du kan ha nytta av under din utbildning. Vi börjar dagen på Ekonomihögskolan och går sedan vidare till LTH och Kårhusets aula.

Meddela Katalin Orban om du av någon anledning inte kan komma på introduktionsdagen genom mejl till ekonkand@ehl.lu.se.

4. Första föreläsning 17 januari (obligatoriskt)

Tisdagen den 17 januari kl. 9–12 i Kårhusets aula, LTH
Föreläsningen är obligatorisk.
Adress: Kårhuset, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 3

Varmt välkommen i vår!

Står du som reserv?

Vid varje termin så antas fler studenter än vad som finns planerat antal platser till – så kallat "överintag". Beroende på hur många antagna som väljer att verkligen ta sin plats i bruk så genomförs eventuell reservantagning. Det innebär att vissa terminer genomförs reservantagning, medan det ej genomförs andra terminer.

Före terminsstart kan vi inte veta om det blir någon reservantagning eller inte för HT17.

Om det blir aktuellt med reservantagning och du kallas så kontaktar vi dig via telefon och/eller e-post. Du behöver inte anmäla dig eller göra något i förväg.

Vi är tacksamma om du tackar ja/nej till din reservplats på antagning.se så fort som möjligt.