lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Hur anmäler jag mig?

Anmälan till kompletterande utbildning

Ansökan till kompletterande utbildning görs via webbanmälan på antagning.se. Anmälan är öppen under perioden 16 mars - 18 april 2017. 

Kompletterande utbildning för ekonomer

Söker du kompletterande utbildning för ekonomer ska du fylla i och bifoga blanketten Meritförteckning - kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen samt handlingar som styrker din behörighet och andra meriter du vill åberopa.

Kompletterande utbildning för systemvetare

Söker du kompletterande utbildning för systemvetare ska du fylla i och bifoga blanketten Meritförteckning - kompletterande utbildning för systemvetare med utländsk examen samt handlingar som styrker din behörighet och andra meriter du vill åberopa.

Viktigt om din ansökan!

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen enbart gäller för ansökan till den kompletterande utbildningen för ekonomer eller systemvetare med utländsk examen. Ifall du även söker till andra utbildningar via antagning.se eller universityadmissions.se, måste du följa dokumentationskraven för dessa utbildningar.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig. Tänk även på att prioritera dina alternativ så att det du helst vill läsa placeras överst i din anmälan, eftersom du endast kan antas till en utbildning.

Var skickar jag mina handlingar?

Handlingarna kan du antingen ladda upp elektroniskt på antagning.se eller skicka in med post till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

har du frågor om utbildningen?

Nikos Macheridis

nikos.macheridis@fek.lu.se
046-222 78 60