lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Rådgivande kommittén

Senior Corporate Advisory Board

Rådgivande kommittén utgör ett samrådsorgan för Ekonomihögskolan och företrädare för näringsliv och offentlig förvaltning. Rådgivande kommittén bistår Ekonomihögskolans ledning med stöd i strategiska frågor. Ledamöter utses av Ekonomihögskolans rektor.

Ledamöter

Fredrik Arp, ordförande
Dr h.c., styrelseordförande i Nolato AB, Mediplast AB och Parques Reunidos. Styrelseledamot i Vattenfall och Technogym Spa.

John Abrahamson
Senior Banker, SEB Investment Banking, Dr h.c., ordförande i Ekonomihögskolans fakultetsstyrelse

Jonas Abrahamsson
Koncernchef och vd för E.ON Norden och E.ON Sverige

Fredrik Andersson
Professor, rektor Ekonomihögskolan

Katarina Andrén
VD, Stiftelsen Partnerskapet

Göran Barsby
Senior Partner, CapMan

Anders Dahlvig
Styrelseordförande, New Wave, styrelseledamot i Kingfisher och H&M

Kristina Eneroth
Docent, prorektor, Ekonomihögskolan

Göran Grosskopf
Professor, dr h.c., styrelseordförande INGKA Holding B.V.

Håkan Jeppsson
VD, Inwido AB

Bodil Rosvall Jönsson
Näringslivschef i Region Skåne, VD för Business Region Skåne

Pia Kinhult
Rådgivare ESS

Monica Lindstedt
Grundare, styrelseordförande Hemfrid

Lars Ljungälv
VD, Sparbanken Öresund

Stephan Müchler
VD, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Lennart Nilsson
Dr h.c., VD Pethlé AB samt Crafoordska stiftelsen

Peter Nilsson
VD, koncernchef Trelleborg AB

Dan Olofsson
Styrelseordförande, Danir AB

Alf Rosenbäck
Kanslichef, Ekonomihögskolan

Jan Söderberg
VD, Söderbergföretagen

Jenny Lindén Urnes
VD, Lindéngruppen AB