lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Lund Brand Management Group

Lund Brand Management Group (LBMG) är en forskningsgrupp på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet med vår forskning är att utveckla förståelsen för hur man bygger finansiellt värdefulla varumärken, genom att förstå värdena i såväl det interna (interna organisationsvärden) som det externa (externa kundvärden) varumärkesbygget samt balansen mellan de två senare.

Vi är särskilt intresserade av:

 • Varumärkesorientering och marknadsorientering
 • Sambanden mellan det interna/externa varumärkesarbetet och finansiellt resultat
 • Ledarskap i organisationer med starka varumärken
 • Varumärkesstrategi och corporate branding
 • Varumärkeskapital

All vår forskning genomsyras av en ambition att vara praktisk relevant och användbar, vilket tydliggörs i den mission vi formulerat:

At the LBMG we take a management perspective. We develop useful tools and theories for application in the practice of managing brands, and to forward the academic field of strategic brand management.

Gruppen bildades formellt under 2010 av Mats Urde, Johan Anselmsson, Niklas Bondesson, samt Christian Koch och Kaj-Dac Tam.


Aktuellt

Maj 2017

Lund Brand Management Group 2017
Current challenges of brand management
18th of May, 2017
Venue: EC-1 Crafoord aula 13.00-16.30 Lund University School of Economics and Management Lund, Sweden. Tycho Brahesväg 1, Lund.

September 2016

Johan Anselmsson och Frans Melin i Personalvård lönar sig i längden syns i en mängd media t ex SVT nyheter, läs även Ekonomihögskolans nyhet.

Kaj-Dac Tam diskuterar hur viktigt det är att konkretisera organisationers värdeord i samband med varumärkesarbetet i artikeln "Glöm aldrig personalen när du bygger varumärket". Läs mer på Bonniers Management 360°.

Frans Melin intervjuades angående varumärkesutveckling i politiskt styrda organisationer i Ping. 

Juli 2016

– Om inte personalen tror på varumärket, varför ska kunden göra det? frågar Kaj-Dac Tam i artikeln "Personalen är företagets första kunder".

Juni 2016

Kaj-Dac Tam intervjuas av Sveriges Radio och diskuterar Zlatan, Volvo, Rosengård och varumärken. Lyssna på hela klippet här (ca 11 min in).

LBMG introduces two new series: I) The Strategic Brand Management: Master Papers Series is a collection of papers written in an journal format by master students, II) The Corporate Brand Management and Reputation: Master Cases Series is a collection of written cases with presentation material and teaching notes. All material is free to use and download.

Mats Urdes paper Brand orientation and market orientation - From alternatives to synergy, (publicerad i Journal of Business Research, 2013) utsågs till Citations of Excellence winners 2016 i den prestigefulla Emerald Citations of Excellence for 2016. Läs mer här.

Frans Melin deltog i en diskussion om hur Svenska kyrkans varumärke har påverkats av den senaste veckans rapportering om kostsamma utlandsresor och restaurang besök. Frans diskuterade frågan i Sveriges Radios livsåskådnings program Människor och tro. I denna diskussion deltog förutom Frans även Vanja Lundby Wedin, vice ordförande i Kyrkostyrelsen. Diskussionen om och eventuellt hur Svenska Kyrkans varumärke  har påverkats kommer cirka 20 minuter in i programmet. Klicka här för att lyssna på programmet.

Maj 2016

Mats Urdes paper Brand orientation and market orientation - From alternatives to synergy, (publicerad i Journal of Business Research, 2013) valdes till Citations of Excellence winners 2016 i den prestigefulla Emerald Citations of Excellence for 2016. Läs mer.

19/5 hölls LBMG's tredje varumärkesseminarium i Lund. Denna gången handlade det om corporate brand management. Eventet var fullsatt och några av frågorna som behandlades var:

 • Hur får man varumärkesovana organisationer att prioritera varumärkesbyggande?
 • Hur kan man driva förändringsprocesser med hjälp av varumärken?
 • Hur påverkar alla de bilder som läggs upp på internet efter en kris eller skandal (BP, FINDUS, Swedbank ...) ett varumärkes anseende?
 • Vilken roll, funktion och relation har organisationsvarumärket i förhållande till produktvarumärkena?
 • Hur kan HR och marknadsföring kombineras för att stärka varumärket ut mot kunden?
 • Har HR-arbete effekt på varumärket och försäljning?

Klicka här för att ladda ner några av presentationerna

Klicka här för att se bilder från seminariet.

April 2016

Kaj-Dac Tam disputerar med sin avhandling “Perceptual Alignment of Retail Brand Image in Corporate Branding: A study of employee perceived stakeholder alignment and effects on brand equity” (länk för nedladdning).  Avhandlingen undersöker personalens roll i varumärkesbygget och vikten av att ha delad samsyn mellan personal, kund, kollegor, närmsta chef och högsta ledning kring vad varumärket står för och hur det påverkar intern, extern och ekonomisk varumärkesstyrka. 

Läs mer om Kaj-Dacs forskning här.

September 2015

Frans Melin kommenterar i Dagens Nyheter hur många artister bygger sina varumärken trots att de bojkottas av traditionella medier. Att hamna i medieskugga behöver inte nödvändigtvis vara ett problem i en tid då varumärken kan byggas på helt andra plattformar idag än för bara tio år sedan. Läs hela artikeln här.

Juli 2015

Johan Anselmsson och Niklas Bondesson publicerar en artikel om vilka varumärkesmått som kan användas för att förutspå försäljning, tillväxt och kundlojalitet tre år framåt. Artikeln går att köpa här.

Juni 2015

Johan Anselmsson presenterar i Almedalen en undersökning om partier kan analyseras och värderas som varumärken. Läs rapporten här.

Kandidatuppsats om dialekters inverkan på varumärket har fått uppmärksamhet i media. Se mer på TV4 Nyhetsmorgon (ca 5 min in) och på resumé.

Maj 2015

19/5 hölls LBMG andra varumärkesseminarium i Lund. Denna gång handlade det om "Brand orientation & reputation". Några av frågorna som behandlades var:

•    Hur stärker vi varumärkets goda namn och rykte?

•    Hur jobbar man med positioneringsprocessen inifrån?

•    Hur kan länka rykte, hållbarhet och CSR till försäljning och lönsamhet?

•    Hur man kan arbeta med Brand Audit?

•    Hur bygger man ett vinnande varumärke och rykte i praktiken?

Klicka här för att läsa mer om eventet och presentationerna. 

Aril 2015

Johan Anselmsson kommenterar om fallet BMW och Nationalmuseum samt riskerna för varumärken i kultursponsring. Läs mer på Svenska dagbladet.

Johan Anselmsson och Niklas Bondesson publicerar en ny artikel i Journal of Retailing and Consumer services. Artikeln handlar om kopplingen mellan utfallet i kundbaserade marknadsundersökningar och verkligt ekonomiskt utfall 1-3 år fram i tiden. Läs hela artikeln här. Artikeln är gratis att ladda ner t.o.m. 27 maj!

Mars 2015

Ny artikel av Mats Urde och Christian Koch publicerad i Journal of Product and Brand Management. Artikeln “Market- and brand-oriented schools of positioning" handlar om två fundamentala tillvägagångssätt till att positionera varumärken: market-oriented positioning and brand-oriented positioning. Artikeln differentierar mellan "five schools of positioning" och kategoriserar dom kring ett marknads- och varumärkesorienteringsspektrum. Läs hela artikeln här.

December 2014

Christian Koch disputerar med sin avhandling Corporate Brand Positioning – Case Studies across Firm Levels and Over Time (länk för nedladdning).

Läs mer om Christians forskning här.

Johan Anselmssons, Niklas Bondessons och Ulf Johanssons artikel om hur varumärket driver konsumenters betalningsvilja utsågs av det internationellt ledande förlaget Emerald till 2014 års största forskningsnyhet inom marknadsföring. Läs mer om Emeralds Marketing Highlights 2014 här.

November 2014

Mats Urde diskuterar Nobelpriset som varumärke tillsammans med Stephen Greyser på the Harvard Gazette, den officiella nyhetssidan för Harvard University. Läs mer här.

Oktober 2014

Mats Urde kommenterar om Nobelpriset som varumärke i artikeln "Status är värd mer än pengar". Läs mer här.

Mats Urde publicerar en artikel tillsammans med Stephen Greyser om Nobelpriset som ett "heritage brand". Det är den första fätstudiebaserade artikeln om varumärket och identiteten kring Nobelpriset. Läs mer på Harvard Business School.

September 2014

Internationell uppmärksamhet kring Johan Anselmssons, Niklas Bondessons och Ulf Johanssons artikel om matkonsumenters betalningsvilja och varumärke.

Se video och läs mer här.

Augusti 2014

Johan Anselmsson presenterar resultaten från hans och Niklas Bondessons unika metod som visar vad som verkligen driver kundents beslut. Just detta resultat behandlar en studie på varumärken i livsmedelsbranschen, gjord tillsammans med Ulf Johansson. Läs mer på SVT och Svenska Dagbladet . Länk till den vetenskapliga artikeln här.

Johan berättar om den nya metoden i Sveriges Radio där fallet handlar om konsumentförpackade livsmedel som visar att social image, unikhet och ursprung är avgörande för konsumenters betalningsvilja, långt viktigare än kvalitet och samhällsansvar. Kvalitet är snarare en hygienfaktor för att vi ska köpa igen, men har isig ingen större effekt på prispremien. Lyssna på intervjun här.

Johan Anselmsson kommenterar om den lyckade virala ALS Ice Bucket Challenge där kändisar häller iskallt vatten på sig och donerar till ALS-forskning. Läs mer på Aftonbladet, Metro och Helsingborgs Dagblad.

Juli 2014

Kaj-Dac Tam presenterar "Aligning employees and customers brand perceptions - does it matter in retail?"European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS) konferensen i Bucharest.

Maj 2014

Det första LBMG seminariet om Brand Orientation väckte stort intresse hos företag och organisationer intresserade av varumärkesfrågor. Talare var Johan Anselmsson och Mats Urde från FEK. Richard Jones från CBS samt Torbjörn Valfridsson som representerade framgångssagan norska Statkraft.

I publiken hade vi skånes tre största kommunikationsbyråer, representanter från välkända företag som Unilever, Lantmännen, Pergo, Akzo Nobell, Assa Abloy, Länsförsäkringar. Mycket nätverkande och kanelbullar.

Klicka här för att se bilder från eventet

P.G.A. stort intresse är LBMG seminariet fullbokat och det går nu inte längre att anmäla sig.

27 maj hålls det första LBMG seminariet i Lund med ett fokus på Brand Orientation. Idag är varumärket en av företagets viktigaste strategiska resurser och måste hanteras därefter. Brand orientation är ett synsätt som alltmer får en större betydelse när företag strävar efter att bygga starka varumärken och effektivare marknadsföring.

Seminariet är en möjlighet att ta del av de senaste insikterna från erfarna akademiker och praktiker inom området.

Eventet är ideellt, gratis och öppen för alla. Eftersom platserna är begränsade krävs en registrering. 

Anmälan görs genom att skicka mail till:

Kaj-Dac Tam (Kaj-Dac.Tam@fek.lu.se)

Läs mer här.

November 2013

Johan Anselmsson och Ulf Johansson publicerar en artikel om svenska varumärkens alternativa försvarsstrategier mot handelns egna varumärken. Läs mer här.

Johan Anselmsson håller föredrag om WOM, varumärkesbygge och försäljningseffekter på Handelns Utvecklingsråd.

Niklas Bondesson håller föredrag för 500 VD:ar, sälj- och marknadschefer på den årligt återkommande The Sales Conference, arrangerat av Prosales, Vendemore och Membrain. Läs mer om konferensen här.

Johan Gromark kommenterar effekterna av korruption, strippor och skjutningar på varumärket Göteborg i TV4. Klicka här för länk till klippet.

Oktober 2013

Ny artikel av Johan Anselmsson och Niklas Bondesson publicerad i British Food Journal. Artikeln handlar om hur livsmedelsföretag kan arbeta med sina varumärken för att lyckas bättre på marknaden: What successful branding looks like - a managerial perspective. Läs hela artikeln på emeraldinsight.

Frans Melin kommenterar den infekterade striden om Hemglass-bilens ljudsignal i Höllviken och reflekterar över ljudsignalens betydelse som konkurrensfördel i en intervju i Kvällsposten.

Augusti 2013

Frans Melin kommenterar populärkulturella varumärken och public services blinda fläck för denna typ av varumärken i kvällsposten. Läs hela artikeln här.

Juli 2013

Frans Melin kommenterar undersökningsresultaten avseende Eurovision Song Contests långsiktiga påverkan på bilden av Malmö i Sydsvenskan. Läs artikeln här.

Juni 2013

Mats Urde talar om management modell för monarkier och varumärken med ett arv. Ca. 20 min in i programmet. Se hela klippet här (tyska).

Niklas Bondesson håller föredrag för VD:ar, säljchefer och marknadschefer på ett seminarium arrangerat av Vendemore och Internationella Handelskammaren. Läs mer om seminariet här.

Maj 2013

Johan Gromark kommenterar folkomröstningen om trängselskattens påverkan på varumärket Göteborg. Se klippet här.

April 2013

I European Retail Research 2013 har Johan Anselmsson och Ulf Johansson publicerat artikeln "What's the Buzz about the Store? A Comparative Study of the Sources of Word of Mouth and Customer Satisfaction and their Relationships with Sales Growth". Artikeln handlar om hur konsumenters prat om butiker påverkar butikskedjans försäljningsutveckling. Studien visar på ett starkt samband mellan prat och tillväxt samt att det främst är värde för pengarna, kvalitet och sortimentsbredd som får kunder att rekommendera en butik. Läs mer på Springerlink.

Niklas Bondesson håller föredrag för B2B-reklambyrån Pyramids kunder. Läs mer om Pyramid här.

Mars 2013

Frans Melin kommenterar Vattenfalls krishantering i Svenska Dagbladet.

Johan Gromark och Frans Melin håller i ett seminarium på temat ”500 miljoner skäl att bygga starka varumärken” för Sveriges Kommunikatörer.

Studenterna på kandidatkursen i marknadsföring FEKH20 hjälpte Unilever med att utveckla en försäljningsorienterad varumärkesstrategi för det allergivänliga varumärket Neutral på den svenska marknaden. Företag och studenter som är intresserade att delta på kursen framöver kan höra av sig till Johan.Anselmsson@fek.lu.se

Februari 2013

Johan Anselmsson i Dagens Nyheters artikel "Svensk whisky ingen dundersuccé".

Mats Urde invervjuades i Sydsvenskan om hur varumärket Findus kan ha påverkats av den senaste vågen av nyheter om hästkött i deras produkter. Mats liknar det vid segling: "vid en kastby så kränger båten till, det motsvarar företagets image. Har man en stadig köl rätar båten upp sig, det avgörs av företagets rykte. Sedan måste man ha en kapten som gör rätt vid rodret också".

Januari 2013

Johan Anselmsson tycker till om kommuners ökade intresse för varumärkesbyggande i Sveriges Radio P4

Johan Anselmsson uttalar sig om varumärkesnamnets roll i nattklubbsbranschen i Sydsvenskans artikel "Rätt namn ger rätt besökare och image".

I artikeln "Ständiga reor pressar butiker" kommenterar Johan Anselmsson om hur butiksreor urholkar varumärket. 

Fler aktiviteter hittar du i vårt nyhetsarkiv