lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Läs- och skrivstöd

För studenter med lässvårigheter

Är du student med dyslexi, synskada, rörelsehinder eller annat funktionshinder? Då kan du få hjälp på biblioteket med att låna anpassad kurslitteratur. Kontakta bibliotekarie Lars-Olof Ivarsson för att boka tid.

Lars-Olof Ivarsson (e-post)

Ladda ner talböcker

Talböcker produceras av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Böckerna registreras i deras katalog Legimus, där du kan söka upp och ladda ner dem. Ett konto för inloggning kan du få av biblioteket.

Legimus, MTM:s katalog

Guide om läs- och skrivstöd

I Universitetsbibliotekets guide Läs- och skrivstöd hittar du bland annat information om hur man laddar ner och lyssnar på talböcker. Där finns också information om olika hjälpprogram.

Guiden läs- och skrivstöd

Pedagogiskt stöd

För att få tillgång till övriga stödåtgärder, kontakta Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet. Där kan du få information om anteckningshjälp, mentorstöd och förlängd tentamenstid.

Pedagogiskt stöd

Kontakt

Lars-Olof Ivarsson
Bibliotekarie

lars-olof.ivarsson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 76 88

Lars-Olof Ivarsson