lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Sandra Elebro

Forskarstöd, LUCRIS

Sandra är tjänstledig fram till augusti 2017.
 

Sandra arbetar med forskarstöd. Om du är forskare vid Ekonomihögskolan är det till henne du vänder dig om du behöver hjälp.

Sandra är också bibliotekets kontaktperson för publiceringsdatabasen Lund University Publications (LUP) och för forskningsinformationssystemet LUCRIS.

Sandra Elebro
Bibliotekarie

sandra.elebro@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 33 86
Rum: EC1, Biblioteket samt 321

Sandra Elebro