lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Katrin Nylén

Kursböcker, webb

Katrin är ansvarig för innehållet på bibliotekets webbsidor och för bibliotekets tryckta informationsmaterial.

Hon har också hand om våra kursböcker. Vänd dig gärna till henne med frågor som rör kursbokslån eller kursboksinköp.

Katrin Nylén
Bibliotekarie

katrin.nylen@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 95 76

Katrin Nylén